Aktiechefen: Kursvinnare att sälja – och banker att behålla

Storbankerna har gått starkt med stöd av boksluten och generösa utdelningsplaner. Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking, behåller sin positiva syn på sektorn. Men plockar hem vinster på annat håll.

Börsen har repat sig under rapportperioden, men är alltjämt svagt ner i år. Hur ser du på börsen i det korta perspektivet?
– Jag tror fortfarande på en kortsiktig rekyl nu när rapportsäsongen börjar närma sig slutet och vi får ett par veckor med lite tunnare nyhetsflöde. OMXS30-indexet har ännu inte noterat något nytt kursrekord till skillnad från flera andra marknader. Och det kan ta lite tid att passera rekordnivån eftersom många investerare tycks se det som en motståndsnivå att sälja vid för att kunna ta nya positioner på rekyl.

Hur har analytikerna agerat med prognoserna i spåren av rapporterna?
– Boksluten har föranlett väldigt små förändringar av vinstprognoserna. De förväntade vinsterna 2024 har visserligen reviderats ned något sedan förra rapportsäsongen på grund av en förväntad konjunkturavmattning, men den effekten återstår fortfarande att se i kommande kvartal. Under nuvarande rapportsäsong har det inte synts någon kraftigare inbromsning än vad som förväntades i början på året, snarare kanske något mildare.

Du har lyft fram storbankerna som ett case tidigare. Vilka signaler fick vi från deras bokslut?
– Det är fortsatt stabila resultat, men framför allt finns en tydlig plan för hur överskottskapitalet i balansräkningarna ska skiftas ut till aktieägarna. Marknaden premierade positiva besked kring detta och favoriserade bankerna som överraskade kring utdelningar och återköp.

Bankerna har utvecklats bättre än börsen såväl sedan årsskiftet som på tre månader. Hur ska man agera i sektorn?
– Jag tror man ska fortsätta äga bankaktierna över utdelningssäsongen. Det är fortfarande en sektor som värderas lågt. Och generösa utdelningar och aktieåterköp är något vi även kommer se under nästa år.

Du lyfte också fram småbolagen i höstas och de avslutade fjolåret starkt. Vilken typ av småbolagsexponering bör man ha framåt?
– Givet att vi fortfarande har en osäker konjunkturbild och en marknad som med stor sannolikhet fortsätter att vara väldigt räntestyrd föredrar jag småbolag i den övre delen av segmentet med en beprövad verksamhet och god lönsamhet. I det segmentet finns flera bolag som kan generera vinsttillväxt även om vi får en konjunkturinbromsning under året.

Som kund hos oss på Carnegie Private Banking får du alltid råd och omvärldsspaningar från våra experter som hjälper dig att ta bättre investeringsbeslut. Utifrån din unika situation bistår vi med råd och expertis för hela din ekonomi. Klicka här för att läsa mer eller bli kund.

Fastighetssektorn är en viktig del i småbolagsindex. Hittills i år är sektorn ner 8 procent trots signaler om fallande räntor framöver. Hur ska det tolkas och hur ser du på sektorn framåt?
– Det är tydligt att ränteutvecklingen styr sektorn. Den starka avslutningen under förra året drevs av fallande räntor och nu när förväntningarna på räntesänkningarna har fått justeras upp något och räntorna har stigit så har sektorn tyngts.

– Den starka utvecklingen i slutet av fjolåret prisade också in mycket av den positiva effekten av ett räntefall under 2024. Vi ska därför inte räkna med att sektorn går starkt på varje kommande räntesänkning – till stor del är det redan inprisat. Dessutom fortsätter motvinden från trenden med nedrevideringar av fastighetsvärdena som ännu inte är helt klar. Nuvarande värderingsnivåer är heller inte extremt låga om man tittar på de förväntade kassaflödena, snarare framstår värderingen som normal.

Är det något mer du är försiktigt inställd till för tillfället?
– Några av börsens serieförvärvare har kommit upp på nivåer där det är lockande att växla över till andra aktier med större potential i det korta perspektivet. Där tycker jag investerare kan ta hem vinster.

Hur skulle Carnegie förvalta ditt kapital?

Få ett portföljförslag hur vi hade byggt upp vår rådgivning

Läs mer här

Relaterade artiklar

Aktiechefen: Troligt med nytt kursrekord i vår
Börskommentar

Aktiechefen: Troligt med nytt kursrekord i vår

Makrostatistiken fortsätter att signalera mjuklandning och boksluten lever upp till marknadens förväntningar. Karl Hedberg, aktiechef...