Julia Borgström, Investment Banking, Stockholm

– Jag fick upp ögonen för Carnegie när jag studerade på Handelshögskolan i Stockholm. Att Carnegie var ledande i Norden lockade givetvis, men jag hade också hört väldigt mycket gott om Carnegie som arbetsgivare. Jag gjorde internship på Investment Banking-avdelningen på Stockholmskontoret våren 2019 där jag trivdes oerhört bra, och började sedan jobba heltid från och med hösten 2020.

Hur ser din roll i en transaktion ut?

– Mina kollegor och jag är rådgivare till bolag som ska börsintroduceras, köpas eller säljas, eller på annat sätt ta in mer kapital. Vi har en platt organisationsstruktur där alla uppmuntras att ta eget ansvar och initiativ, och min roll kan variera beroende på bland annat transaktionstyp och teamsammansättning, men som mer junior anställd brukar min roll främst vara att ta fram marknadsförings- och värderingsmaterial till transaktionen. Vad ska man tänka på om man vill arbeta inom Investment Banking? – Det bästa sättet är att göra internship. Som intern deltar man aktivt i projekt och man får en väldigt sann bild av arbetet. Man lär sig dessutom inte bara om finans, produkter och sektorer utan också mer generella, men nog så värdefulla, saker som hur man arbetar effektivt och strukturerat och hur man arbetar i team, något jag tror att de flesta har nytta av både i jobbasammanhang och privat.

Hur integreras hållbarhet i ditt arbete?

– På min avdelning sker det externt främst genom att transaktionerna vi arbetar med främjar arbetstillfällen, tillväxt och entreprenörskap, samt att ESG och hållbarhet är viktiga beståndsdelar i vår rådgivning. Internt sker det främst genom att Carnegie är en ansvarsfull och stöttande arbetsgivare som erbjuder en stimulerande, rolig och utvecklande arbetsplats.

Relaterade artiklar

Thea Dahl, Investment Banking, Oslo
Medarbetarintervjuer

Thea Dahl, Investment Banking, Oslo

Thea Dahl Gjorde två internship-perioder 2020 och är idag fast anställd på Investment Banking i...