Jenny Penser är ny styrelseledamot i Carnegie Holding AB (Carnegie Group) och Carnegie Investment Bank AB. 

Jenny Penser är ny styrelseledamot i Carnegie Holdings styrelse och väljs in i styrelsen i samband med att förvärvet av Erik Penser Banks värdepappersverksamhet slutförs. I samband med förvärvet blir familjen Penser ägare till 4 % av aktierna i Carnegie Holding.

Jenny Penser har arbetat aktivt och i styrelsen för familjeföretaget Erik Penser Bank sedan 2004.  Jenny sitter även i styrelsen för Altaal AB, Bolivo AB och välgörenhetsorganisationen Gula Änglarna AB. Tidigare var Jenny ansvarig för all rapportering kring bank och försäkringsbranschen i Norden hos nyhetsbyrån Bloomberg.

”Vi är mycket glada över att Jenny Penser tar plats i Carnegies styrelse. Jennys kompetens är högst relevant för vår styrelse och Carnegies verksamhet. Det blir ett utmärkt sätt att fördjupa vårt långsiktiga samarbete och föra penserarvet vidare”, kommenterade Anders Johnsson, styrelseordförande i samband med att nyheten om förvärvet blev offentlig den 24 oktober.

Från och med den 30 november 2023 består därmed styrelsen för Carnegie Group av styrelseordförande Anders Johnsson samt styrelseledamöterna Harald Mix, Pia Marions, Ingrid Bojner, Andreas Rosenlew, Gustav Axelson och Jenny Penser. Claes-Henrik Julander, tidigare styrelseordförande i Erik Penser Bank,  har valts in som adjungerad ledamot från och med den 30 november till och med den 30 maj 2024.

För mer information, kontakta:

Emelie Friberg

Head of Communications

Emelie.friberg@carnegie.se

Tfn: +46 734 17 92 29

Relaterade artiklar

Carnegie förvärvar Didner & Gerge
Carnegie News

Carnegie förvärvar Didner & Gerge

Carnegie Holding AB (Carnegie) har kommit överens med grundarna Adam Gerge och Henrik Didner om...