Här ökar portföljchefen inför rapportfloden

Omvända vinstvarningar från flera nordiska tungviktare har fått optimismen att spira hos investerarna inför rapportperioden. Peter Nelson, chef för portföljförvaltning på Carnegie Private Banking, tipsar om sektorn han ökat i, och vad han fokuserar på i verkstadsbolagens rapporter.

Verkstadsbolaget Volvos omvända vinstvarning i förra veckan lyfte aktien med hela 10 procent. Uppmuntrande förhandssiffror kom även från fettbolaget AAK och två danska tungviktare: läkemedelsbolaget Novo Nordisk och Danske Bank.

De positiva signalerna från börsbolagen bidrog till att lyfta stämningen hos investerarna inför den stundande rapportperioden och skickade upp Stockholmsbörsen, som steg med 3,4 procent i förra veckan. I USA bidrog samtidigt starka kvartalssiffror från bland annat storbanken JP Morgan till att lyfta S&P 500-indexet med 0,8 procent.

Denna vecka väntar rapporter från en rad storbolag på Stockholmsbörsen, däribland telekomleverantören Ericsson på tisdag och flera verkstadsbolag såsom Husqvarna, Autoliv och Sandvik i slutet av veckan.

Inför rapportperioden har Peter Nelson, chef för portföljförvaltningen på Carnegie Private Banking, passat på att öka aktieandelen i portföljen. Det har finansierats med vinsthemtagning i räntebärande investeringar som gynnats av de fallande räntorna sedan början av mars.

– Makroläget är fortsatt osäkert, men på kort sikt finns viss överraskningspotential på uppsidan för bolagsvinsterna då arbetslösheten fortsatt är låg och världsekonomin ännu inte bromsat in så tvärt som många befarat. Viktigt att tänka på är också att även om volymtillväxten stagnerar, så bidrar den oväntat höga inflationen till att hålla uppe den nominella BNP-tillväxten. Även det ger stöd åt bolagsvinsterna kortsiktigt, säger Peter Nelson.

Ska du hålla koll på något speciellt i rapporterna?
– Vi kommer att lägga mycket fokus på marginalutvecklingen och orderingången. Marginalerna visar hur bolagen hanterar den höga inflationen och orderingången kan ge en indikation på om de kraftiga räntehöjningarna till slut börjat göra avtryck i efterfrågan hos bolagen, säger Peter Nelson.

Vilka sektorer känns hetast respektive svalast?
– Räntekänsliga sektorer som bygg och konsumentvaror lär fortsatt vara under press, medan bankerna fortsatt ser intressanta ut. Vi har utnyttjat den senaste tidens finansoro till att öka innehaven i banksektorn. De svenska bankerna ser stabila ut och förtjänar en högre värdering. Bankkrisen känns överspelad kortsiktigt. Positiva signaler från sektorn kommer dessutom från Danmark, där tre banker redovisat omvända vinstvarningar, säger Peter Nelson.

I verkstadssektorn är den stora frågan om Volvos urstarka förhandssiffror var bolagsspecifikt eller gäller generellt för sektorn. Att Stockholmsbörsens verkstadsindex steg med nästan 5 procent i förra veckan kan tolkas som att investerarna hoppas på det senare.

– Skulle Volvos siffror i huvudsak visa sig vara bolagsspecifika, då finns definitivt risk för bakslag, säger Peter Nelson.

I verkstadssektorn kommer han i övrigt att hålla ett extra öga på två bitar:

– Under fjolåret såg vi ökade lager och svaga kassaflöden i många verkstadsbolag. Nu vill investerarna se att läget normaliseras med vikande lager och starkare kassaflöden.

Hållpunkter i veckan

Rapportsäsong! I veckan rapporterar ett 60-tal S&P 500-företag, däribland konsumtionsrelaterade såsom videostreamingaktören Netflix på tisdag och elbilstillverkaren Tesla på onsdag. På veckans svenska delårskalender finns telekomjätten Ericsson på tisdag, Volvo på onsdag (lastbilstillverkaren aviserade ett rekordresultat redan i förra veckan) och verkstadskoncernen Sandvik på fredag.

Makrohändelser: På onsdag publiceras USA:s tunga konjunkturrapport ”Beige Book”, där den amerikanska centralbanken Feds tolv distrikt sammanställer intervjuer med företag, ekonomer och marknadsexperter. Kina rapporterar industriproduktion, detaljhandelsutveckling och andra konjunkturdata på tisdag. Inköpschefsindexen snabb-PMI släpps på fredag för bland annat USA, Storbritannien och euroområdet.

Läs veckans agenda här


Aktiecase: Megatrender lyfter uppstädat ABB

70 procent av ABB:s försäljning på närmare 30 miljarder USD utgörs av produkter i ett hundratal kategorier, varav de flesta har med kraftförsörjning, elmotorer eller automatisering att göra.

Tre av koncernens 20 divisioner svarar för lite mer än en tredjedel av omsättningen: Distribution Solutions (kraftnätsteknik), Smart Power (styrsystem för elektrifiering) och Smart Buildings (automatisering och energiförsörjning av byggnader). ABB gynnas således av de långsiktiga megatrenderna energiomställning och energieffektivisering, där de politiska och ekonomiska drivkrafterna är starka och tillväxtprognoserna för marknaderna lutar brant uppåt.

En tredje megatrend som gagnar ABB är automatisering, stödd av att företag säkrar sina leveranskedjor genom att bygga nya fabriker närmare kunderna. Vi tror att ABB har goda förutsättningar att konvertera megatrenderna till organisk tillväxt.

Historiskt har ABB ofta redovisat engångskostnader för projekt – en stororder på utrustning till ett kolkraftverk i Sydafrika 2015 slutade exempelvis i dryga viten och en avsättning på 325 miljoner USD i Q3-rapporten 2022. Projektverksamheten har dock skalats ned, risker städats ut och kostnaderna är nu till stor del tagna. Det talar för stabilare och högre marginaler framöver.

Även en rad andra faktorer ger marginalstöd, såsom ljusare makromiljö, färre leveransstörningar och övergång till värdebaserad prissättning. Samtidigt har ABB blivit en decentraliserad och mer snabbfotad organisation där divisionerna får sköta sig själva. Allt som allt ser vi mer optimistiskt än konsensus på marginalutvecklingen, och bedömer att ABB kan lyfta EBITA-marginalen från fjolårets nivå på runt 15 procent (bolagets nyligen uppnådda minimimål) till runt 17 procent år 2025. Samtidigt får ABB ett rikligare och jämnare kassaflöde: Kvoten mellan det fria kassaflödet och försäljningen ökar enligt vår uppfattning från historiska 4-6 procent till 10-12 procent.

Kort sagt har ABB blivit ett betydligt intressantare bolag, som i närtid kommer att växa organiskt och stärka sin intjäningsförmåga, sina marginaler och sitt kassaflöde, samtidigt som riskexponeringen minskar. Även efter det senaste halvårets kursuppgång avspeglas detta inte i värderingen.

Dagens EV/EBITA-värdering ligger runt bolagets tioårssnitt och under det viktade genomsnittet 12,5x för en jämförelsegrupp med 13 stora nordiska teknikföretag. Ett ABB som levererar på våra prognoser hör enligt vår uppfattning hemma i ett högre värderingsskikt i jämförelsegruppen. En värdering på 14x ger vår nya riktkurs 410 SEK.

Läs mer om vår syn på ABB här.

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Teknisk analys med Johnny Torssell: OMXS30 på kort sikt

För ungefär två veckor sedan, den 4 april, skrev jag så här:

”I veckodiagrammet bildades en candlestick-formation under förra veckan som går under namnet Morning Star och är en signal som indikerar att en botten har träffats och att det därefter ska upp.”

Jag skrev vidare att ”den här formationen har bildats över både 50- och 200-veckors medeltal, vilket också är en indikation på att optimisterna har kontrollen”.

I veckodiagrammet nedan ser vi att Morning Star-formationen fortfarande är intakt, det vill säga jag har inte fått några kontrasignaler. På uppsidan möter motstånd vid dels den fallande orangefärgade trendlinjen (ca 2070), dels februaritoppen vid ca 2300. Om den senare nivån passeras befinner vi oss i en bull market-fas där nästa motstånd möter vid de toppar som träffades innan Ukraina-kriget startade, vid ca 2400 till 2470. På nedsidan möter den viktigaste stödnivån vid ca 2050. Om den nivån punkteras effektueras en säljsignal.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här

Relaterade artiklar