Trender och favoritaktier i gamingsektorn

Digitaliseringen sveper fram och förändrar bransch efter bransch. Inte minst gamingsektorn som har rusat fram på börsen de senaste åren. Carnegies gaminganalytiker Oscar Erixon Carnegie Analys ser ett antal trender som stärker den strukturella tillväxten i gamingsektorn. Han listar även sina aktiefavoriter.

Nyligen arrangerades Carnegie Private Banking årsskiftesseminarium ”Investeringsåret 2020”. Carnegies gaminganalytiker Oscar Erixon jämförde den snabba framfarten för gamingbolagen på Stockholmsbörsen de senaste åren, i skär kontrast till  utvecklingen för gamblingbolagen. De tre tidigare marknadsdominanterna inom gamblingsektorn på Stockholmsbörsen (Netent, Betsson och Kindred) är idag tillsammans värderade till 23 miljarder SEK. Det ska jämföras med de tre största gamingbolagen, det vill säga Embracer Group, Paradox Interactive och Stillfront som tillsammans har ett börsvärde som är mer än dubbelt så stort (53 miljarder SEK).

– Gamingbolagen är förvärvsdrivna och har starka ägare som kan branschen, det har varit mycket framgångsrikt. Gamblingsektorn har dessutom haft mycket motvind från regleringar och en accelererande ESG-trend, där många institutioner har valt att lämna gamblingsektorn, säger Oscar Erixon.

Oscar Erixon lyfter fram fyra starka trender inom gamingsektorn som förklarar den snabba tillväxten och som väntas ge stöd även framöver.

  1. Digitaliseringstrenden. Den digitala andelen av försäljningen för de fyra största gamingförlagen i världen (Activision Blizzard, Electronic Arts, Ubisoft, Take Two) har ökat från cirka 25 till 75 procent av försäljningen de senaste tio åren. Under samma period har fysiska återförsäljare tappat kraftigt. Det har lyft den genomsnittliga bruttomarginalen från cirka 55 till 74 procent (prognos 2021) under samma period. Den förbättrade bruttomarginalen har i princip spillt över i högre rörelsemarginal, från 10 till 29 procent under samma period
  2. Lägre distributionskostnader. Distributionskostnaderna för spelen är på väg ner. Dels av skälen i punkten 1) ovan (digitalisering) men även det faktum att de tre historiskt dominerade plattformarna för att distribuera spel (Xbox, Playstation och Steam för PC) har mött konkurrens i plattformen från Epic Games. Den tidigare trion har historiskt tagit 30 procent av intäkterna för att distribuera spelen jämfört med 12 procent via Epic Games. Det sätter rejäl press och kommer på sikt bidra till bättre lönsamhet för spelutvecklarna.
  3. Konsolidering. De svenska gamingbolagen har varit mycket aktiva på förvärvsfronten. Små, oberoende spelutvecklare med kanske en eller två titlar får allt svårare att hitta finansiering och risken är högre. Att förvärva dessa bolag till lägre värderingsmultiplar är en del i den stora konsolideringstrenden i sektorn. De svenska bolagen står sig väldigt väl på den punkten.
  4. Streaming och abonnemang. Två tydliga framtida trender är streaming och abonnemang, som på sikt kombinerat kan utgöra en ny plattform, likt Netflix idag. Det innebär att krav på hårdvara försvinner och distributionen sker via molnet. Det innebär sänkta inträdesbarriärer och möjliggör nya demografier och geografier i användarbasen. Sammantaget bör det gynna innehållsägarna, vilket ger ytterligare medvind för gamingmarknaden.

I gamingsektorn är favoriten för tillfället Embracer Group.

– De har en snabb vinsttillväxt, en bra företagsledning och attraktiv värdering givet bolagets track record, säger Oscar Erixon.

För Embracer Group är rekommendationen Köp med riktkurs 95 SEK. Även Paradox Interactive är ett högkvalitativt bolag men värderingsmultiplarna är i överkant givet att värderingsmultiplarna (exempelvis EV/EBITA) är dubbelt så hög som sektorn, vilket det inte riktigt finns stöd för i förväntad vinsttillväxt i år. Rekommendationen för Paradox Interactive är Behåll liksom för mobilspelsutvecklaren G5. Oscar Erixon rekommenderar ett portföljtänk med flera olika bolag inom gamingsektorn, för att bland annat minska risken vid spelsläpp och förvärv.

Oscar Erixon medverkade även i ett något längre specialavsnitt av Omvärldspodden i höstas, där han delade med sig av sina insikter och kunskaper om gamingsektorn. Lyssna på avsnittet här. 

En annan aktiefavorit inom gamingsektorn men inom segmentet e-sport, är MTG, där Carnegie rekommenderar Köp med riktkursen 115 SEK. Aktien halkade visserligen ner rejält i januari på bland annat avbrutna ESL-diskussioner med kinesiska gamingbolaget Huya om att starta ett samriskbolag på den kinesiska marknaden. Det har skapat ett bra ingångsläge i aktien, då det finns betydande värden i aktien.

– En försäljning av gamingdelen i MTG kan innebära en nettokassaposition motsvarande cirka 80 SEK per aktie. Detta kan jämföras med nuvarande aktiekurs på 97 SEK. MTG blir då ett renodlat esport-bolag med en väldigt låg implicit värdering.

​Flera nyligen tecknade avtal gällande mediarättigheter i MTG:s esport-segment tyder på stark potential för en förbättrad organisk tillväxt under 2020.

​- Vi räknar med ett positivt nyhetsflöde kring samarbeten i Kina (med Huya eller konkurrenter), med fler publishers och kring fler mediarättigheter, säger Oscar Erixon.

Kontakta din rådgivare på Carnegie Private Banking för att få mer information våra aktiecase.