”Sektorerna med bottenkänning”

Storbolagen har levererat starka rapporter på båda sidor av Atlanten. Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking, tipsar om ett par branscher där botten kan vara nära.

En inspirerande rapportperiod har givit börsoptimisterna råg i ryggen. Storbolagen på Stockholmsbörsen har totalt sett levererat starka siffror och vinsttillväxten i årstakt har till och med accelererat jämfört med fjärde kvartalet. I en makromiljö präglad av konjunkturoro och kraftiga räntehöjningar var det glada nyheter för investerarna.

– De positiva vinstöverraskningarna, både i Sverige och USA, ger stöd till börsen i det korta perspektivet. I kombination med marknadens förväntningar om kommande räntesänkningar kan det hålla börsen under armarna en ytterligare en tid, säger Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking.

Men trots starka resultat och uppreviderade vinstprognoser har de positiva kursreaktionerna, med några undantag, mestadels varit måttliga eller uteblivit. Stockholmsbörsen i stort fortsätter samtidigt att handlas sidledes.

– Det är ett tydligt tecken på att investerarna är kluvna mellan den goda vinstutveckling vi ser här och nu och vad man förväntar sig några kvartal framåt. Osäkerheten består, men har i mångt och mycket har skjutits fram till nästa års vinstprognoser, säger Karl Hedberg.

Något du tar med dig sektormässigt från rapportperioden?
– Slående är att de konjunkturkänsliga industribolagen återigen haft ett bra kvartal. I bolagens utsikter finns inte något som indikerar att innevarande kvartal ska bjuda på någon dramatisk försämring. Orderböckerna är fortfarande välfyllda. I pressade sektorer som konsumentvaror och skogs- och papperssektorn har vi däremot sett svaga resultat mötas av relativt beskedliga kursreaktioner. Det tyder på att vi börjar närma oss en botten i dessa sektorer och att marknaden börjar prisa in ett mer positivt scenario framåt. Fastighetssektorn däremot ser fortfarande ut att kämpa i motvind och där har rapportperioden inte förändrat sentimentet.

Med rapportfloden till stor del bakom oss riktas fokus återigen mot makroutvecklingen. Närmast väntar ny månadsstatistik kring inflationsutvecklingen i USA på onsdag.

– Vid sidan av den amerikanska inflationssiffran kommer investerarnas blickar alltmer riktas mot det amerikanska skuldtaket och potentiella risker för en amerikansk default om inte amerikanska politiker kommer överens kring en höjning, säger Karl Hedberg.

Många investerare minns sommaren 2011 när det politiska bråket kring skuldtaket ledde till sänkt kreditbetyg för USA och ett börsfall för S&P 500-indexet på över 20 procent på kort tid.

– Någon form av rekyl borde vi se i även sommar, men jag räknar inte med något dramatiskt fall med tanke på den starka resultatutvecklingen vi sett. Konjunkturriskerna består dock och vinstprognoserna för 2024 är mer osäkra, och på lite sikt finns det en klar risk att marknaden blir besviken kring förväntade räntesänkningar mot årets slut. Slutligen har vi även det svaga säsongsmönstret över sommaren som kan tynga börssentimentet, säger Karl Hedberg.

Småbolagen tar över: När större delen av börsens storbolag rapporterat riktas blickarna mot de mindre bolagen. Generellt är dessa mer beroende av den svenska ekonomin, vilken tillhör de svagare i västvärlden för stunden. Återstår att se om det avspeglas i siffrorna. Några eftersläntrare bland de större bolagen rapporterar också, däribland Balder på torsdag och Storskogen på fredag.

Veckans viktigaste siffra: På onsdag presenteras veckans i särklass viktigaste makrodata: amerikansk inflationsstatistik för april. I samband med senaste räntebeskedet signalerade Fed en paus i räntehöjningarna. Samtidigt räknar marknaden med räntesänkningar under andra halvåret. Ska ytterligare räntehöjningar utebli lär trenden med avtagande inflation behöva bestå.

Läs veckans agenda här


Aktiecase: Kvalitetsverkstad med omotiverat stor rabatt

Trelleborg har en av börsens verkliga långvägare vid rodret i vd Peter Nilsson. När han tillträdde 2005 handlade industrikoncernens affärsidé om att ”täta, dämpa och skydda i krävande industriella miljöer”.

I dag, 18 år senare, är affärsidén mer eller mindre identisk. Men koncernen har under dessa år genomgått en kraftig transformation. En lång rad förvärv och avyttringar har stöpt om den skånska gummikoncernen i grunden.

I många avseenden har Trelleborg blivit en mer fokuserad och lönsam koncern, mer inriktad på snabbväxande segment som exempelvis hälsovård och medicinteknik och mindre inriktad på tuffa segment som exempelvis bilindustri. Det avspeglas i att rörelsemarginalen sedan 2004 har gått från drygt 9 procent till nästan 17 procent och avkastningen på sysselsatt kapital från knappt 11 procent till nästan 16 procent.

Efter ett par avyttringar sitter Trelleborg med en urstark balansräkning, vilket ger ledningen stora möjligheter till nya affärer. Ett pågående återköpsprogram ger samtidigt stöd åt aktien.

Vid sidan av dessa storaffärer har Trelleborg rent operativt fått en solid start på året med goda 7 procents organisk tillväxt under första kvartalet och en rapport i linje med förväntningarna.

Avyttringen av cykliska Wheel Systems bör innebära att Trelleborgs lönsamhet blir såväl högre som mer stabil framåt. Värderingen av aktien speglar emellertid inte den transformationsresa som gjort Trelleborg till ett mer kvalitativt bolag med fin lönsamhet.

På våra prognoser för 2024 och 2025 handlas aktien till EV/EBITA-multiplar på drygt 9x respektive knappt 9x, vilket innebär betydande rabatt mot en grupp svenska verkstadsbolag.

Vår riktkurs baseras på en multipelvärdering där Trelleborg värderas till EV/EBITA 11,5x på vinstprognosen för 2024, vilket innebär en rabatt på cirka 15 procent mot jämförelsebolagen.

Vi upprepar vår rekommendation Köp med riktkurs 315 SEK.

Läs mer om vår syn på Trelleborg här.

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Teknisk analys med Johnny Torssell: OMXS30 på kort sikt

Under förra veckan effektuerades en säljsignal i MACD-indikatorn, men den säljsignalen har fortfarande inte bekräftats av ett utbrott på nedsidan i prisanalysen. OMXS30 noteras i stället i ett ingenmansland mellan 2 221 och 2 295.

Index gjorde under fredagen ett försök att punktera stödet vid 2 221 med ett dagslägsta på 2 210, men vände upp och stängde 2 240. Stödet är således fortfarande intakt. Om OMXS30 vänder upp och passerar motståndet vid 2 295 möter nästa tunga motståndsområde vid cirka 2 400.

MACD-indikatorn noteras fortfarande med en säljsignal som senaste signal. Nu måste index visa vägen genom att antingen bekräfta säljsignalen i MACD med ett genombrott på nedsidan eller annullera säljsignalen i MACD med ett genombrott på uppsidan över 2 295.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här

Relaterade artiklar