Så får du energi, kraft och hälsa

Att sprida riskerna är av största vikt för att dämpa stötarna. I vissa fall kan du till och med få betalt för det.

Följande antaganden är troligen föga kontroversiella: Du som läser den här krönikan lever och arbetar i Sverige, äger din bostad och äger aktier på Stockholmsbörsen – kanske till och med en hel del sådana. Givet att Sveriges andel av världshandeln är knappt 1 procent och Stockholmsbörsens andel av världsindex är i samma storleksordning, hamnar du i kategorin ”kraftigt överviktad Sverige”, för att använda förvaltarspråk.

 

Denna stora övervikt mot Sverige innebär alltid mer risk. Sveriges omvärldsberoende ekonomi med exporttunga bolag utvecklas normalt sämre än andra länders när den globala konjunkturen bromsar in. Det sätter press på Stockholmsbörsen. Bopriser kan rasa, jobb sitta löst. Hävstänger fungerar som bekant åt båda hållen.

Man får faktiskt gå tillbaka till 2013 för att hitta ett år då den svenska börsens årsavkastning (i SEK) var bättre än världs index. En huvudförklaring är kronförsvagningen: Sverige är en liten och öppen ekonomi och i orostider faller ofta små, illikvida valutor. Investerare söker sig till mer trygga hamnar. Ur svenskt perspektiv blir valutaexponering från investeringar i utländska aktier därmed en stötdämpare, som delvis säkrar en portfölj mot aktievolatilitet.

Hur stor andel utländska aktier bör en portfölj med medelrisk då innehålla? Troligen en större andel än vad du har i dag. Medan Sverige utgör mindre än 1 procent av MSCI världs index, utgör USA hela 56 procent. Det är därför alla blickar så ofta riktas mot USA:s vinster, räntor och statistik. Men hur många svenska investerare har över halva aktie portföljen fylld med amerikanska aktier – eller, för den delen, med 7 procent japanska aktier? Vi rekommenderar att man alltid har mer än hälften av aktieportföljen i utländska aktier.

Det får en annan positiv effekt, nämligen på bransch exponeringen: En indexinvesterare på Stockholmsbörsen får halva portföljen fylld med verkstad och finans (storbanker men inget försäkringsbolag) – en stor sektorövervikt relativt övriga världen, där hälsovård och tech brukar väga mycket tyngre. En svensk indexportfölj missar i stort sett flera sektorer, som kraft och energi. Redan ett steg ut i Norden ger en bättre sektordiversifiering: I Finland finns mer kraft, i Norge mer energi och i Danmark finns shipping och hälsovård.

Carnegie erbjuder både svensk och utländsk aktieförvaltning baserad på vår topprankade analys som med över 50 analytiker täcker mer än 350 börsbolag i Norden. Vi erbjuder olika utländska aktieportföljer där vi diversifierar på regioner, sektorer, passiv/aktiv förvaltning och stor- respektive småbolag. Detta varvas med temainvesteringar i sekulära trender som digitalisering. strukturella tillväxt trender, ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) och kostnadsfokus.

Har du tankar om andelen utländska aktier i din portfölj?
Bolla dem med din rådgivare!