Carnegie högst rankat när kunderna gör företagsaffärer

Carnegie har i flera år toppat rankings bland nordiska kunder som genomfört företagsaffärer. – Ett stort antal transaktioner gör oss bra på hantverket och ger oss även möjlighet att specialisera oss inom många olika branscher. Kunderna uppskattar också vårt stora nätverk, säger Erik Laestadius, Head of M&A Sweden.

Marknaden för företagsförvärv är i ständig förändring och förutsättningarna skiljer sig mycket mellan olika branscher. Att förstå hur marknadens aktörer ser på det som idag händer i marknaden och i vår omvärld är en förutsättning för en lyckad affär. 

Bra rådgivning kräver specialisering, både vad avser produkt och sektor. Ska man ha möjlighet till det måste man göra många transaktion

Erik Laestadius, Head of M&A Sweden. 

– Bra rådgivning kräver specialisering, både vad avser produkt och sektor. Ska man ha möjlighet till det måste man göra många transaktioner, menar Erik. I dagsläget arbetar vi med allt från expansiv cleantech till fina traditionella industriföretag. Med erfarenhet kommer ett hantverkskunnande och vårt seniora team har kunskapen i sitt DNA. Sådant kan man inte bara läsa sig till.

Nordens ledande investmentbank

Carnegie är Nordens ledande investmentbank sett till antal anställda och antal transaktioner. Företagets Merger & Acquisition-verksamhet omfattar huvudsakligen köp och försäljningar av privata eller publika bolag. Huvudmålgruppen är mid- to large cap, men man har också många uppdrag där Carnegie kan tillföra bra värden till mindre snabbväxande tillväxtbolag. Inte minst inom tech och grön omställning. 

– Generellt är hållbarhet en viktig aspekt för alla företag oavsett storlek. Ska man få investerarna intresserade idag måste man ha ett bra ESG-arbete och här kan vi vara med och bidra, säger Erik.

Unikt nätverk

Ett skäl som ofta anges till att Carnegie rankas högst i Norden i oberoende kundundersökningar är det unika nätverket av personliga kontakter – bland stora företag, entreprenörer, institutioner och private equity. 

– Vårt breda nätverk av privata och institutionella investerare är värdefullt både för onoterade företag som behöver finansiering eller en ny huvudägare och större företag som söker en marknadsnotering, säger Erik.

Det stora nätverket är också en del av Carnegies ekosystem. Exempelvis kan en entreprenör som säljer sitt företag därefter bli en private banking-kund som tillför kapital till tillväxtbolag. 

Stort intresse för Norden

Såväl stora internationella private equity-institutioner som ledande nordiska private equity-investerare har ett växande intresse för nordiska företag. 

Norden har en stark start-up scen där många företag växer snabb

Nuala Higgins, Head of Private Equity

– Norden har en stark start-up scen där många företag växer snabbt genom god tillgång på kapital via många vc-fonder, väl utvecklad infrastruktur och ett företagsklimat där entreprenörerna vågar ta risker, säger Nuala Higgins, Head of Private Equity på Carnegie. 

Det finns ett ökat intresse att bidra till en mer hållbar och tech-driven värld från private equity-bolagens sida. Här har den nordiska marknaden mycket att erbjuda, säger Nuala Higgins. 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Carnegie Investment Bank och har publicerats på Di.se  

Relaterade artiklar