”Utnyttja uppgången till att minska aktieexponeringen”

Börsoptimismen förstärktes i förra veckan efter mjukare amerikansk inflationsdata än väntat. Stockholmsbörsen ligger i täten i återhämtningen och har klättrat sju veckor i rad. Kortsiktigt bör dock investerare minska aktieexponeringen enligt Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking.

De amerikanska inflationssiffrorna för oktober utlöste glädjeyra på börserna när de presenterades i torsdags. Räntorna föll tillbaka och dollarn försvagades. Dessutom har andra pusselbitar kortsiktigt bidragit till den ökade riskviljan och börsoptimismen: Hopp om lättnader i Kina inom fastighetssektorn och covid-restriktioner, utfallet i mellanårsvalet i USA samt varmt väder i Europa ger kortsiktigt lägre energipriser med fulla gaslager på kontinenten och fyllda vattenmagasin i Norge. Dessutom väcker Rysslands reträtt ur Cherson i södra Ukraina ytterligare optimism om att vi kanske ser början till slutet av kriget. 

För Stockholmsbörsens breda index (OMXSPI) blev facit för veckan 7,6 procent. Storbolagsindexet OMXS30 stängde veckan med en uppgång på imponerande 5,5 procent. Det var för övrigt den sjunde uppgångsveckan i följd för OMXS30, och senast detta skedde var under mars/april 2021. Efter förra veckan uppgång har alltså index gått upp sju veckor i följd med hela 16 procent och så här mycket har inte index gått upp på sju veckor sedan i februari 2015. Det är i linje med övriga europeiska börser som också rusat under samma period. De amerikanska börserna har dock inte klättrat i samma utsträckning.

– Jag tror fortfarande att det här är ett björnmarknadsrally och att vi kommer se nya perioder av svagare börs längre fram. Jag utesluter dock inte att vi skulle kunna behålla nuvarande optimism fram till årsskiftet och försvara nuvarande nivåer. Potentialen för ytterligare uppgång tror jag dock är mer begränsad. Rapportsäsongen gav inte några större besvikelser. Marknadens fokus är fortsatt riktat mot kommande inflationsdata och arbetsmarknadsstatistik. I väntan på det kommer det vara en avvaktande handel men med fler och fler investerare som överväger att köpa på rekyl, säger Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking.

Inflationstakten i USA var lägre än förväntat, men ligger fortfarande på höga 7,8 procent. En fallande inflationstrend är positivt, då centralbankerna förväntas slå av på den hårda åstramningstakten i takt med mjukare inflationsdata.

– Det är för tidigt att dra någon större slutsats av förra veckans inflationsdata. En månadsavläsning kommer vara för lite för centralbankerna att flagga för färre räntehöjningar. Det är sannolikt för tidigt att börja hoppas på en normaliserad inflation i närtid men vi kan nog börja räkna med att vi har nått toppen i ökningstakt. Centralbankerna ges då en möjlighet att gå långsammare framåt med ytterligare höjningar under nästa år. Det innebär att vi kan börja se slutet på räntehöjningar in i nästa år men därifrån är det sannolikt en längre period innan vi kommer se räntesänkningar. Kortsiktigt kommer detta ge stöd till börserna men jag tror samtidigt att det begränsar potentialen när marknaden ska vänja sig vid höga räntor under en längre period.

Hur ska man agera som investerare i nuläget?

– Den typen av uppgångar vi såg i förra veckan är vanligast i en fallande aktiemarknad och liknar därför ett björnmarknadsrally. Jag tycker att man bör utnyttja uppgången till att minska aktieexponeringen alternativt öka andelen defensiva aktier i portföljen. Framför allt har cykliska industribolag utvecklats starkt, vilket är överraskande givet den osäkerhet som finns kring efterfrågan och vinstutveckling under nästa år, säger Karl Hedberg.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här

Hållpunkter i veckan

Det är dags för de sista bolagen att rapportera räkenskaperna för det trejde kvartalet. Av stort intresse är tisdagens rapporter från Storskogen och Fasadgruppen samt Nibe på onsdag och Embracer på torsdag. 

November innebär högsäsong för kapitalmarknadsdagar. Där bjuds investerare på fördjupning av verksamheten och viktiga marknadsuppdateringar, som kan ge avtryck i övriga sektorn. Ibland uppdateras även de finansiella målen. Viktigast i veckan är gruvbolaget Boliden (tisdag), låsbolaget Assa Abloy (onsdag) och verkstadsjätten Atlas Copco (torsdag).

På makrostatistikfronten väntar viktig svensk data för utveckling av inflationen (KPI oktober på tisdag) och inflationsförväntningarna (Prospera på onsdag). Kortsiktigt är inflationen hög, men det är viktigt att inflationsförväntningarna inte springer iväg. Fredagens arbetslöshetssiffra ingår också i statistikfloran.

En hel del viktig statistik väntar på tisdag för att förstå utvecklingen i Kina, med bland annat industriproduktion och detaljhandel. Storbritannien presenterar sin budget på torsdag, och har då onsdagens inflationssiffra i bagaget.

Läs veckans agenda

Aktiecase

Omsorgsbolaget Attendo har haft en svag utveckling på börsen. Bland orsakerna hittar vi förvärv som har utvecklats sämre än förväntat, ändrade bemanningskrav i äldrevården samt en pandemi med låg beläggning och hög sjukfrånvaro med rejält ökade personalkostnader som följd. Den förväntande resultatvändningen har därför dröjt. Vi ser dock att nuvarande kursnivå är ett intressant ingångsläge i aktien. Pågående omförhandlingar av kontrakt indikerar ett stort resultatlyft 2023 om det materialiseras. Förutsättningarna för ett rejält vinstlyft är således bättre än på mycket länge och uppsidan i aktien är stor.

Även om det dröjer flera kvartal innan resultatet lyfts väsentligt av högre priser i Finland, bedömer vi att om nyheterna om resterande prisförhandlingar är fortsatt positiva under de kommande kvartalen, kommer investerare i större utsträckning att diskontera den långsiktiga resultatpotentialen. Baserat på våra uppskattningar för 2023 och en vändning i den finländska verksamheten, är vår riktkurs 50 SEK. Det motsvarar ett leasingjusterat EV/EBITA på 14x för 2023 och 9x för 2024, vilket är det första helåret med de högre priserna. Efter många besvikelser, tror vi att förutsättningarna är bättre än på mycket länge att få en attraktiv avkastning det närmaste året.

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

Efter förra veckan uppgång har OMXS30 gått upp sju veckor i följd med hela 16 procent. Så här mycket har inte index gått upp på sju veckor sedan i februari 2015. Granskar vi veckodiagrammet nedan kan vi konstatera att index noteras strax över motståndsområdet som möter mellan 2 065/2 100 samtidigt som RSI-indikatorn har nått 60-nivån. Den senaste gången RSI nådde 60-nivån i veckodiagrammet var i januari och dessförinnan i november, det vill säga för ganska exakt ett år sedan. Vid båda dessa tillfällen påbörjades en rekyl/nedgång. Det senaste tillfället vi såg sju veckor i följd av uppgång var i mars/april förra året, vilket jag har illustrerat i diagrammet nedan. Efter den uppgången konsoliderade index i tio veckor varpå en ny uppgångsfas startade. Nu ska det bli oerhört spännande att se vad som kommer att ske efter denna sjuveckorsuppgång. Om det tidigare mönstret ska följas borde vi få en rekyl eller i alla fall konsolidering. Nästa viktiga motstånd möter vid 2 200-området.

Relaterade artiklar

Siffrorna som styr börsveckan
Börskommentar

Siffrorna som styr börsveckan

I veckan redovisas ett par viktiga makrosiffror i USA som lär styra börsutvecklingen på kort...