Potentiell kursdubblare när prishöjningar materialieras

Omsorgsbolaget har haft en svag utveckling på börsen. Pågående omförhandlingar av kontrakt indikerar dock ett stort resultatlyft 2023 om det materialiseras. Förutsättningarna för ett rejält vinstlyft är bättre än på mycket länge och uppsidan i aktien är stor.
Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Utvalda aktier och investeringar

Beställ din provportfölj

Attendo – Potentiell kursdubblare när prishöjningar materialiseras (Köp, riktkurs 50 SEK)

  • Ett av Nordens största omsorgsbolag med verksamhet i Sverige, Finland och Danmark
  • Demografisk utveckling och låg penetration av privata vårdgivare skapar stort strukturellt behov
  • Kostnadsökningar och marginalpress i Finland efter snabb expansionstakt har pressat lönsamheten
  • Omförhandlade kontrakt Finaland indikerar dock stort resultatlyft nästa år
  • Aktien är en potentiell kursdubblare det närmaste året om prishöjningarna i Finland materialiseras
  • Vi rekommenderar Köp med riktkurs 50 SEK

Omsorgsbolagen Attendo, Ambea och Humana har alla utvecklats svagare än aktiemarknaden såväl i år som de senaste åren. Bland orsakerna hittar vi förvärv som har utvecklats sämre än förväntat, ändrade bemanningskrav i äldrevården samt en pandemi med låg beläggning och hög sjukfrånvaro med rejält ökade personalkostnader som följd. Den förväntande resultatvändningen har därför dröjt och aktierna är lågt värderade.

I grunden har dock omsorgssektorn flera attraktiva egenskaper för investerare. Bolagen är relativt konjunkturokänsliga och rider på långsiktiga marknadstrender som skapar hög visabilitet. Den demografiska utvecklingen med ett ökat antal äldre samt en stigande förväntad livslängd innebär att efterfrågan på och behovet av omsorgstjänster i samhället ökar, särskilt efterfrågan på äldreboenden och hemtjänst. Penetrationen av privata vårdgivare i exempelvis Sverige inom äldreomsorgen är dessutom relativt låg. Sammantaget har det skapat ett stort strukturellt behov av privata vårdgivare.

Attendo har haft det extra tungt men befinner sig i ett intressant läge och därför värd att titta extra på. Bolaget är ett av Nordens största omsorgsbolag med över 27 000 anställda och verksamhet i Sverige, Finland och Danmark. Attendo tillhandahåller omsorg under två kontraktsmodeller, där verksamhet i egen regi utgör 86 procent av bolagets omsättning och resterande andel är verksamhet på entreprenad.

Utmaningarna för Attendo har framför allt varit i den finländska verksamheten, som utgör drygt hälften av omsättningen. Höga personalkostnader till följd av ökade bemanningskrav har tyngt verksamheten som visat förlust fram till halvårsskiftet. Trenden ser dock ut att vända och tredje kvartalet vändes till vinst, där prisökningar och förvärv bidragit positivt.

Mest intressant är dock de pågående omförhandlingarna av prisvillkoren för äldreboende i Finland inför det sista steget av bemanningslagen som träder i kraft i april 2023, med mjukare övergångskrav på ökad personaltäthet. Attendo har sagt upp flertalet kontrakt och har hittills förhandlat fram genomsnittliga prisökningar på hela 30 procent i de omförhandlade kontrakten.

Om Attendo lyckas genomföra den höga prisökningen i Finland, kommer det att öka vinsten och vi bedömer att aktien isåfall har goda förutsättningar att dubbleras. Den stora resultateffekten av högre priser kommer dock inte synas förrän i andra kvartalet 2023 när lagen träder i kraft. Med flera misslyckade turnaround-situationer i bagaget, finns risken att aktien kan handlas sidledes fram till dess.

Vi ser dock att nuvarande kursnivå är ett intressant ingångsläge i aktien. Även om det dröjer flera kvartal innan resultatet lyfts väsentligt av högre priser i Finland, bedömer vi att om nyheterna om resterande prisförhandlingar är fortsatt positiva under de kommande kvartalen, kommer investerare i större utsträckning att diskontera den långsiktiga resultatpotentialen. Attendo måste även lyckas få kompensation för prisinflationen i Sverige, inklusive för högre fastighetskostnader. Att kompensationen kommer med viss fördröjning i kompensation adderar dock osäkerhet.

Baserat på våra uppskattningar för 2023 och en vändning i den finländska verksamheten, är vår riktkurs 50 SEK. Det motsvarar ett leasingjusterat EV/EBITA på 14x för 2023 och 9x för 2024, vilket är det första helåret med de högre priserna. Efter många besvikelser, tror vi att förutsättningarna är bättre än på mycket länge att få en attraktiv avkastning i Attendo-aktien det närmaste året.

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången 2022-10-27 07:51

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.  

Relaterade artiklar

Nytt förstahandsval inom banksektorn
Veckans aktiecase

Nytt förstahandsval inom banksektorn

Storbankens vinstutveckling får stöd från ytterligare räntehöjningar som stärker räntenettot. Med de nya finansiella målen...

På tröskeln till mångmiljardförsäljning
Veckans aktiecase

På tröskeln till mångmiljardförsäljning

Läkemedelsforskningssektorn har det senaste året haft många besvikelser. Investerare har fått se flertalet forskningsbolag utvecklas...

Vinnare på energiomställningen
Veckans aktiecase

Vinnare på energiomställningen

Teknikkonsulten har haft en svag kursutveckling i år. En viss press på lönsamheten skymmer dock...