”Kapital finns redo vid sidlinjen”

Aktiemarknaden har utvecklats starkt i år men präglas kortsiktigt av en viss avvaktande ställning. Historiskt svagt säsongsmönster, deltaviruset, inflationsrisker och förväntningar på Q3-rapporterna utgör några av oroshärdarna. Riskviljan är hög och flödet av börsnoteringar är stort.

Den förväntade rekylen har hittills uteblivit liksom den befarade svaga säsongseffekten. En viss osäkerhet har dock smugit sig in på aktiemarknaden den senaste tiden, efter bland annat USA:s jobbrapport som var betydligt svagare än väntat, oro kring delaviruset och nästan dagliga indikationer på inflationsrisker.

– Investerare har i större utsträckning intagit en avvaktande ställning till marknaden just nu. Det kommer inte in några säljare i större omfattning men samtidigt är det avvaktande på köpsidan, så därför har vi för svensk del tagit en paus strax under höstens tidigare toppar. Risken för ett historiskt svagt säsongsmönster och viss osäkerhet inför hur kostnadsinflation, logistikproblem och komponentbrist påverkar Q3-resultaten gör att köparna har tagit ett kort steg tillbaka tillfälligt, säger Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking.

I år tillhör Stockholmsbörsen en av de bästa börserna globalt, väsentligt bättre än världsindex och USA. Sämst börsutveckling har tillväxtländerna haft, med Kina och Brasilien som sämsta marknader. Klimatet för börsnoteringar är dock stekhett och hösten ser ut att fortsätta på samma höga aktivitetsnivå som under första halvåret. Inte minst i Sverige och för Carnegie.

– Vi har ett fortsatt stort flöde av börsnoteringar som dragit igång, med hemelektronikkedjan Kjell & Co först ut. Det är stort intresse för IPO:er vilket indikerar en god riskvilja och att det finns kapital vid sidlinjen redo att komma in, säger Karl Hedberg.

Börsvärderingen är på historiskt höga nivåer. Finns det stöd för värderingen?

– Värderingarna är höga och viss försiktighet kan vara bra att inta i vissa bolag där värderingarna har sprungit ifrån vinsttillväxten alltför långt. För marknaden som helhet ser jag dock inte värderingen som ett problem. Vi har fortfarande stöd av räntor och vinsttillväxt, säger Karl Hedberg.

Inte bara snittbörsvärderingen har stigit utan även värderingsdifferensen mellan högst och lägst värderade bolag inom samma sektor har ökat kraftigt senaste året, exempelvis verkstadsbolag som Sandvik och Volvo jämfört med Atlas Copco och Alfa Laval.

– Värderingsskillnaderna hänger oftast ihop med de förväntade utsikterna för bolagens tillväxtpotential de kommande åren. Investerare gillar Atlas Copcos inriktning mot halvledarindustrin där stora investeringar sker. Samtidigt är många försiktiga på grund av osäkerheten med Sandviks exponering mot bland annat den traditionella fordonsindustrin där tillväxten är mer osäker, säger Karl Hedberg

Vilka är de största riskerna för börsen just nu?

– Störst risk för börsen är stigande räntor men om vi ser det mer kortsiktigt så styr förväntningarna på Q3-rapporterna och om de kan leva upp till förväntningarna, säger Karl Hedberg.

Makro: ECB trappar ned före Fed

Den europeiska centralbanken, ECB, meddelade i torsdags att de nu gör en måttlig minskning av takten i obligationsköpen från dagens 80 miljarder EUR i månaden. Allt fokus har varit på Feds så kallade tapering, men ECB:s likviditetsstöd har varit nästan lika stort och nu blir de först ut med tapering. Tonen var fortsatt duvaktig, med det sedvanliga tillägget att de naturligtvis är redo att öka stimulanstakten igen om det skulle behövas.

Europas ekonomi har inte återhämtat sig lika snabbt som den amerikanska efter pandemin. USA har haft stort finanspolitiskt stöd under pandemin både under Trumps och under Bidens styre. Å andra sidan har Europa nu mindre inhemska utmaningar till följd av deltasmittan vilket synts i de så kallade PMI-barometrarna och som visar att Europa har bättre tillväxtmomentum än USA just nu.

Vår bedömning är att det lägre inflationstrycket i Europa gör att ECB:s stimulanser kommer avlutas i en mer försiktig takt än Feds och därmed bestå under längre tid. Nedtrappning behöver inte vara en motvind för börsen men innebär en mindre medvind. När det gäller en eventuell penningpolitisk åtstramning är det inget marknaden bekymrar sig för än. Vi bedömer att den europiska reporäntan kommer höjas betydligt senare än den amerikanska Fed funds rate.

Hållpunkter i veckan

Klädjätten H&M har utvecklats svagt på börsen i sommar. På onsdag presenterar H&M försäljningssiffrorna för tredje kvartalet och vi får då ledtrådar hur deltavarianten har påverkat shoppinghumöret. Samma dag publicerar även största konkurrenten Inditex sin rapport. I övrigt är det ganska tunt med bolagsspecifika nyheter i veckan. Avknoppningen Electrolux Professional arrangerar kapitalmarknadsdag på onsdag. Börsdebut för hemelektronikkedjan Kjell & Company väntar på torsdag.

På makrofronten väntar intressanta siffror för KPI-inflation i Sverige och USA på tisdag samt Storbritannien på onsdag. Hur mycket bromsar Kina in? På onsdag presenteras en rad makrodata såsom industriproduktion, detaljhandel och investeringar. Veckan avslutas med Michigan-index, som mäter konsumentförtroende i USA. Augusti-siffran blev en besvikelse.

Läs veckans agenda här

Aktiecase

SEB har ett starkt momentum, en attraktiv exponering mot storföretag och kapitalmarknader samt god utdelning- och återköpspotential de närmaste åren. Företagsutlångingen kan dessutom ta fart under andra halvåret om den ekonomiska återhämtningen fortsätter. Givet den goda lönsamheten och överskottskapitalet, är aktien attraktivt värderad relativt övriga sektorn.

Förbudet för utdelning och återköp försvinner från första oktober, vilket är positivt för banksektorn. Vår bedömning är att SEB utöver ordinarie utdelning på 16 SEK per aktie, kan distribuera 22 SEK per aktie de närmaste tre åren. Det motsvarar en årlig direktavkastning på 10 procent.

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

OMXS30 har under de senaste tre börsdagarna hovrat vid 50-dagars medeltal. Frågan nu är om index etablerar sig under detta viktiga medeltal eller om vi istället får en rörelse upp över medeltalet. I diagrammet nedan är markerat alla tillfällen när index har vänt upp vid detta medeltal sedan i september förra året. Om index etablerar sig under medeltalet siktar vi på en nedgång mot stödet i den konsolidering som har bildats mellan 2314 och 2413. Om index därefter även punkterar stödet i konsolideringen möter nästa support vid cirka 2280/2300 följt av 2180/2200. Om index å andra sidan vänder upp över 50-dagars medeltal och därefter passerar motståndet vid 2413 siktar vi på en uppgång mot runt 2500-området. Men så länge index noteras mellan stödet vid 2314 och motståndet vid 2413 råder alltså fortsatt kortsiktig konsolidering.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här

Relaterade artiklar

"Se rekylen som ett tillfälle att investera"
Börs

"Se rekylen som ett tillfälle att investera"

En fullspäckad centralbanksvecka väntar med nya signaler till investerare om eventuella penningpolitiska åtstramningar. Viss vinstoro...