SBB rasar på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen handlas svagt nedåt på måndagseftermiddagen efter en svängig utveckling tidigare under dagen. En nedåtriktad öppning på Wall Street bidrar till den försvagade utvecklingen. I fokus står SBB som rasar efter sänkt kreditbetyg.

Runt klockan 16.25 var OMXS30-indexet ner med 0,39 procent till 2 231,84.

Bäst utveckling bland börsens större industrisektorer hade energi med en uppgång på 0,05 procent. I andra vågskålen låg fastigheter i botten med minus 3,5 procent.

Bland de ledande aktierna, som ingår i OMXS30-index, steg Boliden 1,3 procent medan Autoliv var upp 0,9 procent. Sämst utveckling hade SBB B med minus 17,7 procent medan Sinch noterades ned 2,6 procent.

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors sänker sitt långsiktiga kreditbetyg för fastighetsbolaget SBB till BB+, från tidigare BBB-. Det kortsiktiga kreditbetyget sänks till B, från tidigare A-3. Utsikterna för kreditbetygen är negativa. Bakgrunden till de sänkta kreditbetygen är bland annat att S&P bedömer att skuldsättningsgraden är alltför hög. SBB har också refinansieringsbehov av obligationer på 14 miljarder kronor de närmaste tolv månader, vilket ökar oron för bolagets likviditet.

Fastighetssektorn tyngdes av SBB-beskedet. Bland andra var Balder, Fastspartner A samt Castellum ner med 5,5, 7,4 respektive 1,7 procent.

Låsbolaget Assa Abloy har ingått en förlikning med amerikanska justitiedepartementet med anledning av bolagets förvärv av Hardware and Home Improvement-divisionen inom Spectrum Brands. Överenskommelsen innebär att Assa Abloy ska avyttra Emtek och Smart Residential-verksamheten i USA och Kanada till Fortune Brands. Aktien sjönk 0,7 procent.

Byggbolaget Byggpartner har för avsikt att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission på cirka 280 miljoner kronor. Kapitalet kommer att användas för att stärka balansräkningen. Bolaget har också tagit en rejäl nedskrivning om cirka 220 miljoner kronor, vilket kommer belasta det första kvartalet. Aktien rasade 23,4 procent.

Spelutvecklingsbolaget Starbreeze släppte definitiv delårsrapport i linje med den preliminära rapporten. Omsättning steg 13,6 procent till 26,7 miljoner kronor och rörelseresultatet blev -11,6 miljoner kronor. Aktien steg 2,6 procent.

Industriell it-bolaget Novotek rapporterar viss minskning av rörelseresultatet till 9,2 miljoner kronor från 10,5 miljoner. ”Marknadens intresse för Novoteks lösningar fortsätter att öka. Dock ser vi att kunder skjuter upp beslut om beställningar drivet av den generella oron i omvärlden”, uppger bolaget. Aktien föll 8,1 procent.

Investmentbolaget Traction rapporterar ett substansvärde på 270 kronor per aktie den 31 mars. Vid årsskiftet var substansvärdet 256 kronor. Substansvärdet steg därmed med 6 procent i första kvartalet. Aktien var oförändrad.

Investmentbolaget Svolders vd Tomas Risbecker har den 5 maj köpt 20 000 B-aktier i bolaget. Aktierna köptes till kursen 62,25 kronor per aktie, en affär på 1,2 miljoner kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Tomas Risbecker tillträdde som vd i Svolder den 27 april. Han efterträdde Ulf Hedlundh som satt nästan 30 år på vd-posten. Aktien sjönk 1,7 procent.

Bland måndagens makronyheter noterades att industriproduktionen i Tyskland sjönk mer än väntat med 3,4 procent i månadstakt i mars, väntat var -1,5 procent enligt Bloomberg News.

Denna information är framtagen av FinWire på uppdrag av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”). Informationen är baserad på publika källor som av Finwire bedömts vara tillförlitliga. Carnegie kan dock inte garantera riktigheten i denna information. Mångfaldigande eller spridning av denna information – samt av hela eller delar av dess innehåll – får inte i något fall ske utan Carnegies skriftliga medgivande.

Relaterade artiklar

Svagt nedåt på Stockholmsbörsen
Börs

Svagt nedåt på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen backar svagt på måndagen, i linje med en sjunkande tendens på de större Europabörserna.

Uppåt på Stockholmsbörsen
Börs

Uppåt på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen har inlett börsveckan stigande inför en intensiv rapportflod mot slutet av veckan. Utvecklingen i...

Oregelbundet på Stockholmsbörsen
Börs

Oregelbundet på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen inledde måndagen svagt men återhämtade sig kvickt, i linje med europeiska börser. Sanktioner mellan...