”Inte så mycket utrymme för besvikelser i rapportperioden”

Börsen är på rekordnivåer trots ränteuppgång och ökad coronaspridning. Ränteuppgången har dock klingat av den senaste tiden. Förväntningarna inför rapportsäsongen har skruvats upp, vilket har ökat risken för kursbesvikelser. I veckans aktiecase lyfter vi fram en bortglömd coronaförlorare med hög direktavkastning.

Världens börser fortsatte stiga förra veckan till nya rekordnivåer. Amerikanska tech-aktier har dessutom återhämtat sig efter att ränteuppgången har klingat av den senaste tiden. Det innebär en större bredd i den nuvarande uppgången. Pausen i ränteuppgången fick ytterligare stöd i onsdagens Fed-protokoll som innehöll mjuka signaler om penningpolitiken. Dessutom lämnade internationella valutafonden oväntat optimistiska prognoser om den globala tillväxten i år och nästa år.

Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg tror att vi kommer se fortsatt stöd från ekonomiska indikatorer och stigande bolagsvinster även under andra halvåret i år. Om det kommer innebära en lika stark utveckling för aktiemarknaden även under den perioden återstår dock att se.

– Det är troligtvis många bolag som har haft problem med stigande kostnader och komponentbrist och därmed en lugnare vinsttillväxt under det första kvartalet. Eventuellt hänger effekten kvar även i andra kvartalet. Det tror jag dock inte är ett problem för aktiemarknaden att se förbi men det kan begränsa möjligheterna till en lika stark kursutveckling under avslutningen av året, säger Karl Hedberg.

En ny rapportperiod står för dörren med startskott innevarande vecka där en grupp amerikanska storbanker visar korten. Förväntningarna har skruvats upp rejält på världens börser, inte minst Stockholmsbörsen som har utvecklats bäst av alla globala aktiemarknader i år med en uppgång på 17 procent.

– Som helhet tror jag inte rapportperioden kommer stjälpa den nuvarande positiva börstrenden. Risken finns dock att vi får se fler bolag likt Volvo som har haft problem med komponentbrist och därmed riskerar leverera ett lägre kvartalsresultat. Fokus i rapportperioden kommer utan tvekan vara på just komponentbrist, eventuell press på marginaler och hur utsikterna för dessa problem ser ut i kommande kvartal. Marknaden bör ha överseende med tillfälliga problem i första kvartalet men om man flaggar för problem som hänger med ytterligare ett par kvartal tror jag däremot att det kan resultera i kursbesvikelser, säger Karl Hedberg.

Även prognoserna har skruvats upp. I USA förväntas vinsterna i första kvartalet för bolagen i S&P 500 stiga med cirka 20 procent i årstakt. Flera stora svenska industribolag har agerat draglok på börsen i år och en kraftfull cyklisk återhämtning förväntas i närtid. För den svenska börsen förväntas en vinsttillväxt i samma storleksordning som för den amerikanska.

– Med den starka inledningen på börsåret och uppskruvade värderingar så finns det inte mycket utrymme för besvikelser. Givet det starka börssentimentet så tror jag dock investerare har överseende med vissa resultatmissar om de är begränsade till ett enskilt kvartal. Skulle det däremot finnas en osäkerhet om problemen finns kvar i kommande kvartal tror jag det kommer tynga aktiekurserna under våren, säger Karl Hedberg.

Hållpunkter i veckan

En ny intensiv rapportperiod stundar. Som vanligt är det en grupp amerikanska storbanker som visar korten inledningsvis (JP Morgan och Wells Fargo på onsdag). På hemmaplan drar investmentbolaget Creades igång på onsdag följt av fastighetsbolaget Atrium Ljungberg på fredag. Rapportaktiviteten höjs väsentligt från och med nästa vecka.

På makrofronten väntar viktiga signaler om den svenska inflationen i mars. Hur tillfällig är uppgången? Den svenska vårbudgeten hamnar i rampljuset på torsdag och eventuella utspel kring den kan bli intressant. På tisdag presenteras tyska ZEW-indexet som ger färska signaler om tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin. Viktig makrostatistik från Kina väntar på fredag med BNP, handel och investeringar.

Läs veckans agenda här

Aktiecase

Servicebolaget Coor har en övertygande historik och har vuxit snabbare än marknaden de senaste åren. Pandemiåret 2020 blev betydligt bättre än väntat med ökat rörelseresultat trots lägre omsättning, vilket bekräftar den underliggande styrkan i bolagets affärsmodell. Servicebolaget befinner sig i en stark marknadsposition med nya kontrakt runt hörnet, ökad förvärvsaktivitet samtidigt som det finns ett solitt värderingsstöd i aktien, inte minst med den höga direktavkastningen kring 6 procent.

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

Efter den senaste köpsignalen den 30 mars, då OMXS30 passerade motståndet vid 2200, har index fortsatt upp. Nästa motstånd möter nu vid cirka 2300, det vill säga där taket i de två uppåtgående trendkanalerna möter (se diagram nedan). Kortsiktigt noteras index på överköpta nivåer vilket naturligtvis kan leda till rekyl. Men fram till dess vi får signaler eller indikationer på motsatsen kommer vi att navigera efter ett i grunden positivt börsscenario.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här