”Rekyler bör ses som köptillfällen”

Stockholmsbörsen vände upp på måndagen och optimismen ser ut att hålla i sig, trots den senaste veckans nya restriktioner och nedstängningar i Europa. Den tekniska analysen visar att OMXS30 är överköpt och borde rekylera i det kortsiktiga perspektivet. På längre sikt uppvisar index styrka och borde vidare upp.

Optimismen håller i sig och flera ledande börserna är på eller nära rekordnivåer. Så sent som i förra veckan noterades all time high i det svenska storbolagsindexet OMXS30. Några större rörelser har det dock inte varit tal om den senaste veckan och materiella rekyler har uteblivit, trots nya restriktioner och nedstängningar i Tyskland, Italien och Frankrike. 

– Givet den räntenivå vi har och de vinster och den förväntade vinsttillväxten så tycker jag att det går att motivera dagens börsvärdering. Sen finns det givetvis bolag i olika segment där värderingen sannolikt har sprungit iväg lite väl snabbt. Dagens börsvärdering är dock beroende av att vi fortsätter att ha stöd av dessa faktorer så det finns givetvis risker mot detta scenario. Dock ser de i dagsläget inte ut att få vågskålen att väga över åt det negativa hållet, säger Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking.

Den senaste tiden har dock råvarumarknaden rekylerat, med nedgångar i bland annat olja, koppar och stål. Energisektorn blev därför förra veckans stora förlorare. Allt flitigare rapporter om problem med leveranskedjor, komponentbrist och stigande råvarupriser har dock hittills absorberats relativt väl av marknaden.

– Jag tror inte komponentbrist eller stigande råvarupriser kommer hämma återhämtningen i ekonomin om vi ser på helåret. Däremot kan det tynga på något kvartals sikt. Det kommer sannolikt vara huvudfokus inför Q1-rapporterna, säger Karl Hedberg.

Finns det någon eller några sektorer som man ska vara försiktig med kortsiktigt? 

– De bolag och sektorer som har en stor påverkan på kostnadssidan från stigande råvarupriser och samtidigt begränsningar i att föra dessa kostnader vidare till sina kunder. Här hittar vi framförallt underleverantörer inom tillverkningsindustrin. Vissa har generellt svårare att föra vidare högre kostnader medan andra har inlåsningar i sina priser som gör att man inte kan justera dem direkt. Många av dessa bolag har dessutom haft riktigt stark aktiekursutveckling under det senaste året och då ökar givetvis risken för besvikelser i kursutvecklingen, säger Karl Hedberg.

Nästa vecka stänger det första kvartalet. Återhämtningen går i rätt riktning men är fortfarande ojämn och långt ifrån fullständig. Flera faktorer talar dock för fortsatt optimism på marknaden, även om tempot i den viktiga vaccinationsprocessen inte utvecklas helt enligt plan, framförallt inte inom EU.

– När vi snart lägger Q1 bakom oss tror jag vi kommer fortsätta få bekräftelse på att återhämtningen i ekonomin fortsätter men att förväntningarna har gått lite för fort. Jag tror det kommer finnas en del rapportbesvikelser. Framför allt drivet av ett ökat tryck på kostnadssidan men även bolag som har påverkats av nya nedstängningar och restriktioner under Q1. Osäkerhet kring detta skulle kunna ge en rekyl över rapporterna. En sån rekyl tycker jag dock bör ses som ett köptillfälle, säger Karl Hedberg.

Hållpunkter i veckan

Det är en relativt tunn svensk makrovecka med siffror på detaljhandeln och handelsbalans i slutet av veckan. Viktigare är Ifo-institutets månadsbarometer, Ifo-index, som brukar betraktas som Tysklands viktigaste konjunkturindikator. Ifo-index presenteras på fredag. Andra viktiga pusselbitar till konjunkturbilden är onsdagens preliminära inköpschefsindex.

I USA väntar även data för bostadsstatistik, konsumtion, inflation, order på varaktiga varor samt preliminär PMI från Markit. På bolagsfronten håller Hexpol, Byggmax och Nobia kapitalmarknadsdagar. Missa inte heller Ericssons digitala evenemang på fredag för aktieägare inför stämman.

Läs veckans agenda här

Aktiecase

Tätskiktsbolaget Nordic Waterproofing har en stark position i Nordeuropa och en övertygande historik av förvärv och vinsttillväxt som motiverar en högre värdering. Om bolaget lyckas öka förvärvstempot, ökar sannolikheten att aktiemarknaden i högre utsträckning börja värdera bolaget som en serieförvärvare inom byggunderleverantörsektorn, vilket skulle gynna värderingsmultiplarna. En sammantaget stark marknadsposition, låg värdering och hög direktavkastning lockar.

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

I förra veckan nådde OMXS30 målområdet mellan 2180 och 2200. I det kortsiktiga perspektivet är OMXS30 kraftigt överköpt. Vi borde i en normal marknad få en kortsiktig rekyl. Efter den eventuella rekylen visar analysen att index borde upp igen och notera nya högre toppar.

Huvudscenario är alltså att index efter denna rekyl ska vända upp och notera nya högre toppar. Passeras 2200-området möter nästa tekniska tak vid cirka 2250, det vill säga taket i den uppåtgående trendkanalen (se diagram nedan). Kortsiktigt finns alltså utrymme för en fortsatt rekyl men grundscenario för börsen är således fortsatt positivt då vi inte har några signaler på en långsiktig topp ännu.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här