”Jag fortsätter köpa bankaktier”

Bankoron fortsätter och börserna inledde veckan med nya nedgångar. Spridningsrisken till andra banker eller de svenska bankerna är dock låg enligt Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg, som ser kursnedgången som ett köptillfälle.

Bankfrossan i USA som tog fart i slutet av förra veckan fortsätter även under måndagen. Likt övriga Europabörser tappade Stockholmsbörsen betydande mark och var en timme för stängning ned cirka 2 procent. Nedgången fortsatte i Europas banksektor och de svenska storbankerna föll 3-5 procent.

Den amerikanska bankfrossan på världens börser ser alltså ut att fortsätta, trots snabbt agerande av de amerikanska regleringsmyndigheterna och den amerikanska centralbanken Fed i helgen. Sannolikheten för en bankkris är dock låg enligt Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg.

– Jag tror inte vi kommer se någon större spridningsrisk till banker generellt och framför allt inte till de svenska bankerna, varken för storbankerna eller de mindre nischbankerna. Kortsiktigt kan det givetvis leda till att osäkerheten får investerare att fortsätta sälja aktier brett med fallande kurser som följd. Det ser jag dock som en kortsiktig effekt som bör reverseras. 

De specifika problemen för dessa amerikanska banker, Silicon Valley Bank (SVB) och Signature Bank, är unika och bottnar i att de har haft stora inlåningsvolymer utan matchande utlåningsvolymer. Dessa tillgångar har placerats i räntepapper som har fallit i värde när räntan har stigit snabbt. Även kategorin av kunder är speciell för dessa banker. För de banker som har en mer traditionell bankverksamhet och en mer diversifierad kundbas är inte detta samma potentiella problem.

Amerikanska myndigheter har dessutom varit snabba med att införa åtgärder i form av lånefaciliteter för banker och skydd för insättare vilket bör resultera i att spridningseffekterna blir små, både för banker och för andra sektorer, bortsett från de kortsiktiga kursnedgångarna.

Den amerikanska långräntan (10 år) har fallit kraftigt den senaste veckan, från 4,00 till 3,70 procent i fredags och 3,43 procent måndag eftermiddag. Även tvåårsräntan har fallit dramatiskt, från nivåer som nådde 5,00 procent i förra veckan jämfört med dagens 4,01 procent. Marknadens förväntningar på räntehöjningar från Fed har dessutom fallit rejält och en 50-punktershöjning den 22 mars är helt uteslutet (förra veckan var sannolikheten 80 procent).

– Det är rimligt att tro att Fed kommer gå något lugnare framåt den närmaste tiden givet osäkerheten i banksektorn. Kortsiktigt motiverar det marknadens fallande räntor men samtidigt finns fortfarande hotet från hög inflation som bakbinder centralbankerna till att bli alltför passiva.

Tidigare har fallande räntor lett till stigande börser men nu när delar av räntenedgången är driven av investerare som säljer aktier och flyr till säkra statspapper så finns inte den kopplingen på samma sätt kortsiktigt enligt Karl Hedberg. Ett lägre ränteläge kommer dock på sikt vara stödjande för börsen och talar för en upprekyl de närmaste veckorna när investerare fått en bättre överblick av situationen i USA.

– Givet den stora skillnad som finns i verksamheten för de svenska bankerna i förhållande till de amerikanska banker som är i fokus så ser jag denna kursnedgång som ett köptillfälle i de svenska bankaktierna inför utdelningssäsongen. Jag fortsätter köpa bankaktier och andra bolag inom finanssektorn som har fallit tungt senaste dagarna för en kortsiktig rekyl upp, säger Karl Hedberg. 

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här

Hållpunkter i veckan

Rapportperioden är över för svensk räkning och antalet planerade bolagshändelser är få i veckan. Onsdagen bjuder dock på intressant data i konsumtionssektorn, då H&M-konkurrenten Inditex rapporterar liksom Kinnevik-delägda nätmodehandlaren Global Fashion Group. Dessutom presenterar klädjätten H&M försäljningssiffror för det första kvartalet. Teknikkonsultjätten Afry håller kapitalmarknadsdag på torsdag.

Ett av veckans huvudnummer på makrofronten är torsdagens räntebesked från ECB. Huvudscenariot är en höjning med 50 punkter, men viktigast är som alltid utsikterna: Blir det en fortsatt hökaktig kommunikation trots oron i den amerikanska banksektorn?

Högt upp på intresselistan hamnar även inflationssiffrorna (KPI) för februari i USA som presenteras på tisdag. Kärninflationen förväntas fortsatt trenda nedåt och eventuella avvikelser kan skapa nya ränterörelser. Motsvarande KPI-siffra för Sverige redovisas på onsdag. Risken är att inflationen har bitit sig fast på en hög nivå vilket ökar sannolikheten för en 50-punktershöjning av Riksbanken i april. Till inflationspusslet kan även Prosperas enkät adderas om inflationsförväntningarna i mars, som presenteras på torsdag.

Aktiecase

Vi bedömer att gruvbolaget Lundin Mining med sin stora exponering (cirka två tredjedelar av intäkterna) mot kopparproduktion, är väl positionerat att ta tillvara på de gynnsamma utsikterna tack vare elektrifiering och omställningen till fossilfria samhällen. På kort sikt får kopparpriset dessutom stöd av återöppnandet av den kinesiska ekonomin och låga lagernivåer.

Trots de ljusa utsikterna för metaller i allmänhet och koppar i synnerhet har aktien haft en trög period de senaste två åren. Efter en period med några extraordinära (exempelvis slukhål i Chile) och några interna problem (exempelvis flaskhalsar i produktionen) är sentimentet kring aktien svagt. Bolag har vidtagit en rad åtgärder och mycket talar för att trenden har vänt i bolaget – och därmed även aktien.

Vår riktkurs 74 SEK motsvarar en EV/EBITDA-multipel på 4,7x vår prognos för 2023. Det är en omotiverad rabatt relativt jämförbara bolag som handlas kring 6-7x. Rabatten relaterar huvudsakligen till den allmänna svagare operativa trenden samt osäkerheterna kring Josemaria-projektet. Vi ser betydande uppsida i vår riktkurs om dessa faktorer förbättras.

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Relaterade artiklar