”Favoritaktier i biotekniksektorn”

Carnegie Private Banking årsskiftesseminarium ”Investeringsåret 2020” arrangerades nyligen. Läkemedelsanalytiker Erik Hultgård på Carnegie Analys ser en fortsatt hög riskaptit bland investerare inom biotekniksektorn och listar sina tre favoritaktier.

Biotekniksektorn har genererat en övertygande avkastning på börsen de senaste tio åren, framförallt i USA. Nasdaq Biotechnology Index har utvecklats knappt dubbelt så bra relativt det bredare indexet S&P 500 men även mer än dubbelt så bra som de största läkemedelsbolagen, även kallade Big Pharma. Även den svenska biotekniksektorn har utvecklats relativt väl, om än inte lika starkt som den amerikanska.

De senaste fem åren har Carnegie varit rådgivare vid sex börsintroduktioner inom biotekniksektorn på Stockholmsbörsen. Fem av sex bolag har utvecklats bättre än Nasdaq Biotechnolgy Index och tre av bolagen har genererat mer än 150 procent avkastning sedan börsintroduktionen. De fem bolagen är Camurus, Wilson Therapeutics (uppköpt 2018), Oncopeptides, BioArctic och Calliditas. Det sjätte bolaget, Alligator, har utvecklats betydligt sämre än börsen.

– Vi rekommenderar investerare att vara selektiva och anamma ett korgtänk, med flera olika bioteknikaktier. Risken i biotekniksektorn är hög och kursrörelserna kan bli väldigt stora, inte minst vid presentation av resultat från studier, säger Erik Hultgård

Big Pharma har utmaningar med såväl stora patentutgångar som produktiviteten inom forskning och utveckling (F&U).

– Generellt sett är stora läkemedelsbolag i första hand bra på att sälja och marknadsföra läkemedel, men inte riktigt lika bra på F&U. Det finns en tydlig skalfördel vad gäller försäljning och marknadsföring, men inte inom F&U. Många läkemedelsbolag har därför som strategi att förvärva bioteknikbolag eller licensiera in lovande läkemedelskandidater, säger Erik Hultgård.

Ungefär 40-50 procent av dagens läkemedelspipeline hos Big Pharma är baserat på läkemedelskandidater från biotekniksektorn, jämfört med 10 procent för 20 år sedan.

– M&A är fortsatt en nyckelfaktor för sentimentet inom bioteknik. Aktivitetsnivån under 2019 var stabilt på en hög nivå, ungefär på samma nivå som under 2017-2018. Det är viktigt för sentimentet när vi blickar in i 2020, säger Erik Hultgård.

Globalt växer läkemedelsmarknaden med cirka 5-6 procent under 2020 till 900 miljarder USD, där onkologimarknaden (läkemedel för cancer) växer snabbast (tvåsiffrigt). På risksidan finns diskussionen om höga läkemedelspriser i USA, som åter kan hamna i fokus under presidentvalet hösten 2020. I USA är prissättningen fri till skillnad från Europa, där stater och myndigheter bestämmer priset. Nettopriserna har varit oförändrade i USA det senaste året.

För den svenska biotekniksektorn väntar ett viktigt år för tre produkter som potentiellt sett kan bli godkända. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) väntas ge besked om Hansa Biopharmas Imlifidase, den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) om Camurus Brixadi samt ett villkorat marknadsgodkännande av FDA för Oncopeptides Melflufen.

Erik Hultgårds tre favoritaktier just nu är Calliditas, Camurus och Oncopeptides.

Calliditas utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar. Carnegie Analys bedömer utvecklingsrisken som ganska låg. Den pågående fas III-studien är i praktiken en kopia på fas II-studien, som visade positiva resultat. Vi ser en hög chans att en positiv fas III-studie presenteras i slutet av året, vilket bör omvärdera aktien rejält. Uppköpskandiat.

Camurus är baserat kring en teknologi som möjliggör att man kan ta ett befintligt läkemedel som ges som en tablett, och istället injicera det en gång i månaden som en depå. Första läkemedlet (Buvidal) godkändes 2019 och kvartalsförsäljningssiffror är en trigger för aktien. Camurus har en bred pipeline med produkter och Brixadi mot opiatberoende väntar på slutligt godkännande i USA i slutet av 2020, en mycket viktig trigger i aktien.

Oncopeptides utvecklar läkemedel mot blodbaserade cancersjukdomar, en cancernisch med stort behov. Oncopeptides befinner sig i sen utvecklingsfas (fas III), vilket drar ned risken något. Katalysatorer för aktien under 2020 innefattar besked om när ansökan till FDA lämnas in under våren, resultat från fas III-studie under tredje kvartalet och ett potentiellt godkännande för det villkorade markandsgodkännandet. Uppköpskandidat.

Kontakta din rådgivare på Carnegie Private Banking för att få mer information våra aktiecase. Evenemanget i sin helhet finns att tillgå i efterhand för kunder i Carnegie Private Banking.