Astrazeneca – hälsosam tillväxt till attraktiv värdering


 

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Astrazeneca är ett av de Large Cap-bolag som har klarat sig bäst i den nuvarande börsturbulensen. Aktien har tappat cirka 20 procent jämfört med Stockholmsbörsens ras på cirka 33 procent den senaste månaden. Det är dock en liten tröst för en aktie som normalt sett anses vara ett defensivt case på Stockholmsbörsen. Marknaden oroar sig över Astrazenecas relativt stora Kina-exponering med produktion i två kinesiska fabriker och cirka 20 procent av intäkterna.  

Redan i bokslutet (som presenterades 14 februari) tog dock Astrazeneca höjd i helårsprognosen för eventuell ogynnsam coronapåverkan i Kina i Q1 2020. Enligt bolaget förväntas de totala intäkterna för 2020 öka med 7-12 procent och vinsten per aktie (core EPS) med 15-19 procent, inklusive negativa effekter från coronaviruset i Q1. Carnegie Analys prognos för 2020 är motsvarande 11 respektive 20 procent. Positivt är att Kina verkar ha coronaviruset under kontroll och att landet successivt har öppnat upp igen.

Det kan dock finnas risk för nya produktions- och distributionsproblem givet de storskaliga karantänerna i USA och Europa. Efterfrågan på Astrazenecas läkemedel bör dock sannolikt vara relativt oförändrad. Bolaget har dock inte kommunicerat status kring detta. Andra negativa effekter är risker för förseningar vid nya produktlanseringar och i kliniska studier.

Nuvarande sättning i aktiekursen är ett attraktivt ingångsläge i aktien. Efter flera år av stillastående aktiekursutveckling inledde det svensk-brittiska läkemedelsbolaget under 2018 en börsresa som fördubblade aktien fram till i början av 2020. Efter flera år av fallande intäkter och vinster i kölvattnet av en rad patentutgångar och en skral forskningsportfölj, återvände Astrazeneca till tillväxt under 2019 med en attraktiv produktportfölj.

Astrazeneca fokuserar på områdena onkologi, andningsvägar, hjärta/kärl och metabola sjukdomar, samt inflammation och autoimmunitet. Huvudfokus är onkologiområdet, som växer i snabb takt. Med snabbväxaned lungcancerläkemedlet Tagrisso och immuno-onkologiska läkemedlet Imfinzi i toppen växte onkologiområdet med totalt 47 procent för 2019. Tillväxtpotentialen är fortsatt stor de närmaste åren.

Under 2019 såg vi åter marginalexpansion, som har goda utsikter att fortsätta framöver. Rörelsemarginalen (EBIT) var 26 procent under 2019 och företaget upprepade marginalmålet på över 30% för 2021. På längre sikt anser vi att Astrazeneca har potential att nå en rörelsemarginal på 40 procent, vilket är i linje med jämföra bolag i branschen.

Enligt Carnegie Analys prognos förväntas omsättningen och vinsten per aktie (core EPS) växa med i genomsnitt 11 respektive 24 procent per år mellan 2019 och 2023. På våra prognoser för 2020 värderas aktien till P/E 19x, vilket är attraktivt givet de goda tillväxtutsikterna. Vi rekommenderar Köp med en kassaflödesbaserad riktkurs på 1 100 SEK.


Astrazeneca – hälsosam tillväxt till attraktiv värdering (Köp, riktkurs 1 100 SEK)

 • Defensivt case med attraktiv värderad vinsttillväxt de närmaste åren
 • Onkologiförsäljningen fortsätter att växa i snabbt takt, drivet av de snabbväxande produkterna Tagrisso, Imfinzi och Lynparza
 • Vår prognos för 2023 innebär en årlig genomsnittlig omsättningstillväxt på 11 procent och motsvarande 24 procent för vinsten per aktie (core EPS)
 • Carnegie Analys förväntas sig fortsatt marginalexpansion. På längre sikt anser vi att Astrazeneca har potential att nå en rörelsemarginal på 40 procent, vilket är i linje med jämföra bolag i branschen
 • Aktien värderas till attraktiva P/E 14 gånger prognosen för (justerade) vinsten per aktie för 2021
 • Carnegie Analys rekommenderar köp med riktkursen 1 100 SEK

 

    Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

    Skriv upp dig här 


    Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 17 februari kl.07:17.

    Viktig information

    Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

    Potentiella intressekonflikter

    Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

    Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.