Alternativa strategier är heta igen

Den fina utvecklingen de senaste två åren, tillsammans med liten konkurrens från fortsatt låga räntor, har ökat intresset för alternativa strategier igen. Förvaltarna har överlag attraherat mycket nytt kapital. Under augusti var drygt 1 100 hedgefonder stängda för nyinvesteringar, av totalt cirka 8 000 hedgefonder globalt, enligt nyhetsbyrån Bloomberg. Aktiehedgefonder, som är den största gruppen, har också tagit in mest nytt kapital och förvaltar i dag cirka 31 procent av hedgefondkapitalet, enligt analysföretaget HFR.

Kapitalinflödet ger förvaltarna råg i ryggen när de ska ta betalt, särskilt de bästa förvaltarna, och trenden med sjunkande avgifter ser därför ut att ha brutits. Vi ställde tre korta frågor till förvaltarna bakom portföljen Alternativa investeringar, Niklas Lindeke och Jens Öhlund.

Tre snabba frågor om portföljen alternativa investeringar

 1. Beskriv kort portföljen Alternativa investeringar
  Portföljen ämnar att vara ett komplement inom den defensiva delen av portföljen, med målet att hålla låg samvariation med aktier och räntepapper. Portföljen består av två grupper av strategier: inkomstsökande (Alternativ Inkomst) och alfagenererande (Alternativ Alfa). Portföljen är månadshandlad och utgörs i dagsläget av 17 olika förvaltare.
 1. Vad innehåller de olika grupperna för tillfället?
  I alfadelen gillar vi strategier inom distressed debt, volatilitet och merger arbitrage. Vi har sålt innehaven inom energihandel och valuta. I inkomstdelen har vi exponering mot bland annat globala fastigheter och katastrofobligationer.
 1. Hur kan man skydda sin portfölj mot inflation?
  För att ta skydd mot inflation har vi tagit exponering mot fastigheter och infrastruktur.
  Ser vi till aktier kan råvaru- och fastighetsbolag, bolag med pricing power, bolag som jobbar med automation, och banker bli vinnare i en inflationsmiljö.

I vår senaste strategirapport skrev vi ett investeringstema, om att investera i en inflationsmiljö.
Vill man ta exponering mot temat eller vill veta mer går det bra att kontakta sin rådgivare.

Relaterade artiklar

Klibbiga prishöjningar
Allokering

Klibbiga prishöjningar

Månader med särskilt hög inflation går snart ur statistiken. Men faran är inte över för...

Oron är här
Allokering

Oron är här

Centralbankerna har vaknat till slut. Hög inflation urholkar redan konsumenternas plånböcker. Vinsterna är ännu höga,...