Revanschläge i historisk vinstmaskin

Det snabbväxande och välskötta handelsbolaget har visat en hög och stabil vinsttillväxt sedan börsnoteringen 2014. Bolaget har en bevisad motståndskraft även i en svagare konjunktur. Värderingen är attraktiv och innebär en omotiverat stor rabatt relativt svenska serieförvärvande handelsbolag.
Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Bufab – Revanschläge i historisk vinstmaskin  (Köp med riktkurs 365 SEK)

  • Snabbväxande och stabil handelsbolag
  • Sedan börsnoteringen 2014 har vinsten per aktie vuxit med i genomsnitt 23 procent per år
  • Har historiskt växt omsättningen organiskt i storleksordningen 3-4 procentenheter snabbare än marknaden
  • Förvärv har bidragit med i genomsnitt 9 procent tillväxt per år sedan 2015
  • All tillväxt är finansierad med eget kassaflöde
  • Hög motståndskraft genom låga fasta kostnader och snabba åtgärder
  • Bolaget har gjort rörelsevinst varje år sedan starten 1977
  • Köp med riktkursen 365 SEK, motsvarande en uppsida på knappt 50 procent

Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Det är därför företag är beroende av en tillförlitlig försörjning av C-parts. Dessa små och till synes obetydliga delar av produkter, som klämmor, fjädrar, bultar och brickor, är helt nödvändiga för nästan all typ av tillverkningsindustri, från verkstad till fordon och telekom.

Så inleder handelsföretaget Bufab sin senaste årsredovisning. Småländska Bufab är expert på att hantera försörjningen av C-komponenter åt tillverkande företag. C-komponenter är de minst strategiskt viktiga komponenterna och står för en relativt liten del av kundens direkta komponentkostnader. I slutändan blir det dock ofta höga hanteringskostnader för kunderna, varför många i stället väljer Bufabs outsourcingerbjudande: att sköta allt från kundens inköp, design, logistik, lagerhållning till kvalitetssäkring.

Resultatet har mer än övertygat. Outsourcingkonceptet har historiskt genererat en tillväxt i storleksordningen 3-4 procentenheter bättre än marknaden, det vill säga Bufab har tagit marknadsandelar under lång tid. Bolagets marknadsandel är dock fortfarande en bra bit under 5 procent.

Utöver organisk tillväxt har Bufab sedan 2015 även adderat förvärv som genererat en tillväxt på i genomsnitt 9 procent per år. Marknaden är fragmenterad och Bufab förvärvar mindre bolag som bidrar med tillväxtsynergier.

Bufab uppvisar en imponerande vinsthistorik. Sedan börsnoteringen 2014 har vinsten per aktie ökat med i genomsnitt 23 procent per år. Det är i nivå med jämförbara bolag, det vill säga svenska serieförvärvande handelsbolag, vilket sätter ljuset på Bufabs stora och omotiverade värderingsrabatt relativt sektorn.

Bufab har dessutom en bevisad hög motståndskraft vid snabba efterfrågeförändringar. Med låga fasta kostnader och en snabbfotad företagsledning har rörelseresultatet fortsatt att växa även under tuffare år, som exempelvis under pandemiåren. Faktum är att Bufab har visat rörelsevinst varje år sedan starten 1977 och dessutom finansierat all tillväxt med eget kassaflöde.

Senaste rapporten visade på fortsatt god tillväxt och starkt resultat, trots en svagare konjunktur. Aktien har dock nästan halverats sedan all time high för ett år sedan. Utnyttja den överdrivna kursnedgången i ett välskött och snabbväxande industrihandelsbolag med cyklisk exponering. Bufabs nuvarande värdering på 12x EV/EBITA (23p) reflekterar inte den övertygande vinsthistoriken och potentialen. På vår riktkurs 365 SEK, motsvarande knappt 50 procent uppsida, värderas Bufab till EV/EBITA på 17x vår prognos för 2023.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ kostnadsfritt

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 28 oktober kl. 07:22.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.  

Relaterade artiklar

Högkvalitativ utdelningsaktie
Veckans aktiecase

Högkvalitativ utdelningsaktie

Probiotikabolaget Biogaia kombinerar tvåsiffrig tillväxt med höga marginaler och nu även generösa utdelningar. Aktien förtjänar...

Förbättrade utsikter
Veckans aktiecase

Förbättrade utsikter

Balkongbolaget Balco har tyngts av ränteuppgången och den iskalla bostadsmarknaden. Men nu syns tecken på...

Kvalitetsverkstaden växlar upp
Veckans aktiecase

Kvalitetsverkstaden växlar upp

Finländska hiss- och rulltrappskoncernens Kone har tyngts av kinesisk motvind i flera år. Framåt ser...