Analys

Varje marknad är unik och har sina utmaningar. Att leverera den bästa servicen och de bästa produkterna kräver lokal närvaro. För att säkerställa råd med hög kvalitet har Carnegie skapat en stark analysverksamhet med djup kunskap om såväl nordiska företag som deras internationella konkurrenter. Detta har bidragit till analysavdelnings höga ranking på den nordiska marknaden.

Carnegies cirka 55 analytiker är organiserade i gränsöverskridande team som arbetar från de fyra nordiska kontoren. De följer cirka 350 nordiska företag, det vill säga omkring 95 procent av börsvärdet på den nordiska marknaden. De allmänna ekonomiska förhållandena i världen bevakas av Carnegies makroekonomer i nära samarbete med analytikerna.
Omkring 2 000 analyser produceras årligen, däribland ett antal större bolags- och sektorrapporter samt strategirapporter.

Securities Nyheter