Avkastningsmöjligheter i ränteportföljen

Börsoro, inflation och höjda räntor bidrar till att allt fler investerare tittar på andra tillgångsslag än aktier i sin portfölj, inte minst på obligationer. I detta avsnitt av Investera & Agera går obligationsspecialisterna Johan Alsterlind och Atilla Kücükgöl igenom investerarfrågor om obligationer. Vilken avkastning kan man förvänta sig, vilka sektorer är intressanta just nu och vilka risker bör investerare känna till?
Spelaren kräver godkännande av tredjepartscookies för Soundcloud. Genom att visa spelaren godkänner du villkoren från Soundcloud
Gå till Soundcloud

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ kostnadsfritt

1:06 Marknadsuppdatering
6:44 Vad är en obligation?
08:55 Varför har den här finansieringsformen vuxit och blivit mer populär bland företag?
10: 32 Vad är den vanligaste missuppfattningen kring obligationer?
13:30 Vad finns det för risker med obligationer, jämför med exempelvis aktier?
19:45 Vilken avkastning kan man generellt förvänta sig?
23:00 Investment Grade och High Yield – vad är skillnaden och hur ska investerare tänkta med kreditbetyg?
27:10 Hög ränta och inflation – hur påverkar det obligationer och bolagen?
29:45 Vad tillför Carnegie för värde i handel med obligationer?
32:10 Sektorer att föredra samt vara att vara mer försiktig till?

Prenumerera på podden:
Apple PodcastsSpotifyAcast  Soundcloud eller via vårt nyhetsbrev.

Atilla Kücükgöl och Johan Alsterlind i Investera & Agera

Denna podcast är utgiven av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ).
Risker
Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner.
De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.