Engagemang

Företagande är en grundsten i ett dynamiskt näringsliv och en hållbar samhällsekonomi. Det är också fundamentet för Carnegies verksamhet och långsiktiga framgång. Vi har därmed ett genuint engagemang för att stödja företagande.

Företag och företagande –
Ett affärsnära samhällsengagemang

Carnegie har en central funktion på kapitalmarknaden som mötesplats för köpare och säljare, för företag i behov av kapital och investerare på jakt efter investeringsmöjligheter. Bolagets långsiktiga framgång beror i hög grad på marknadens utvecklingsmöjligheter. Det måste finnas en tillväxt av nya företag att göra affärer med och för kunderna att investera i. Nya företag är en motor både för Carnegie och för samhällsekonomin.

Carnegie har de senaste åren gradvis ökat sina insatser för att stimulera framväxten av nya företag. Det är långsiktigt viktigt för vår verksamhet, och det är det sätt på vilket vi kan använda vår kunskap för att bidra mest till samhället. Därför stöder vi Ung Företagsamhet. Hundratusentals skolungdomar på grund och gymnasienivå i Sverige har fått sin första kontakt med företagande genom organisationen, som ger dem möjlighet och stöttning för att utveckla och testa en affärsidé.

Vi sponsrar SvD Affärsbragd, ett initiativ som sätter ljuset på framgångsrika entreprenörer som på bragdartat vis inspirerat andra till nyföretagande.

Det kanske viktigaste uttrycket för Carnegies engagemang är initiativet Framtidens Entreprenör, en mötesplats och tävling för innovativa företagare och investerare. Entreprenörer får en unik chans att synliggöra sina företag, få professionell träning i att marknadsföra sig, och får dessutom tillfälle att presentera sin affärsidé för ett fullsatt investerarkollegium.

Socialt entreprenörskap

Under 18 år har Carnegie bidragit till socialt entreprenörskap runtom i världen, genom organisationen Carnegie Social Initiative. Stödet går till innovatörer som bidrar till positiva förändringar i samhället de lever i, genom att skapa förutsättningar för att förbättra villkoren för barn och unga. Sedan starten 2002 har även enskilda medarbetare på Carnegie valt att förstärka engagemanget genom att varje månad skänka ett bidrag till förmån för de entreprenörer som verkar i bland annat Indien och Uganda. Medarbetarnas bidrag utgör sammanlagt hälften av det totala bidraget Carnegie skänker årligen.