Engagemang för företag & företagande

Företagande är en grundsten i ett dynamiskt näringsliv och en hållbar samhällsekonomi. Det är också fundamentet för Carnegies verksamhet och långsiktiga framgång. Vi har därmed ett genuint engagemang för att stödja företagande.

Carnegie har en central funktion på kapitalmarknaden som mötesplats för köpare och säljare, för företag i behov av kapital och investerare på jakt efter investeringsmöjligheter. Bolagets långsiktiga framgång beror i hög grad på marknadens utvecklingsmöjligheter. Det måste finnas en tillväxt av nya företag att göra affärer med och för kunderna att investera i. Nya företag är en motor både för Carnegie och för samhällsekonomin.

Carnegie har de senaste åren gradvis ökat sina insatser för att stimulera framväxten av nya företag. Det är långsiktigt viktigt för vår verksamhet, och det är det sätt på vilket vi kan använda vår kunskap för att bidra mest till samhället. Därför stöder vi Ung Företagsamhet. Hundratusentals skolungdomar på grund och gymnasienivå i Sverige har fått sin första kontakt med företagande genom organisationen, som ger dem möjlighet och stöttning för att utveckla och testa en affärsidé.

Vi sponsrar SvD Affärsbragd, ett initiativ som sätter ljuset på framgångsrika entreprenörer som på bragdartat vis inspirerat andra till nyföretagande.

Det kanske viktigaste uttrycket för Carnegies engagemang är initiativet Framtidens Entreprenör, en mötesplats och tävling för innovativa företagare och investerare. Entreprenörer får en unik chans att synliggöra sina företag, få professionell träning i att marknadsföra sig, och får dessutom tillfälle att presentera sin affärsidé för ett fullsatt investerarkollegium.

Socialt entreprenörskap

Vårt engagemang omfattar också sociala entreprenörer runt om i världen. Carnegie Social Initiative har i femton års tid givit medarbetarna möjligheten att bidra till projekt i Uganda, Indien och Lettland. Som ett direkt resultat har mer än 10 000 barn ochungdomar fått möjlighet att skapa sig enbättre framtid.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2019. Alla rättigheter är reserverade.