Attraktiva eftersläntrare

Flera storbolag har inte hängt med börsen upp sedan botten hösten 2022. Carnegie Private Bankings diskretionära förvaltningsteam har identifierat en trio med omvärderingspotential.

Ett antal aktuella placeringsstrategier presenteras av Carnegie Private Bankings investeringsstrateger i vårens utgåva av rapporten Allokering och portföljstrategi. I tillgångsslaget svenska aktier lyfts eftersläntrare bland storbolagen fram.

Om du inte är kund och vill ta del av vår senaste strategirapport samt få ett unikt portföljförslag med konkreta affärsförslag och rekommenderade aktier att äga i portföljen anpassat till dig, ansök om att bli kund här.

Sedan börsbotten hösten 2022 har flera storbolag på börsen haft svårt att hänga med. Efter en lång rad besvikelser är förväntningarna på eftersläntrarna generellt sett lågt ställda. När stora delar av börsen åter blivit relativt dyra lär fokus skifta till billigare alternativ. Men ofta behövs en katalysator som sätter igång omvärderingen, exempelvis ledningsbyten, strukturgrepp som kostnadsbesparingar eller aktieåterköp. Och risken är alltid att det tar tid att återvinna investerarnas förtroende.

På slutet har Carnegies diskretionära förvaltningsteam ökat innehaven i tre eftersläntrare som bedöms ha goda utsikter framåt: Ericsson, Essity och Skanska.

Ericsson tog rekordkontrakt i USA
Telekomjätten Ericsson har inga roliga år bakom sig. Ericsson gjorde med usel tajmning ett fiaskoartat förvärv av amerikanska Vonage för 60 miljarder kronor. Dessutom har bolaget tyngts av korruptionsskandaler som resulterat i klammeri med amerikanska myndigheter och omfattande böter. Lägg därtill att den viktiga amerikanska marknaden för telekomutrustning har varit under press, vilket slagit hårt mot resultatet.

Men nu anar vi en ljusglimt i tunneln. Förvärvet av Vonage har skrivits ned till hälften, samtidigt som de legala bekymren med myndigheterna borde närma sig slutet. Viktigast är att USA-marknaden förmodligen vänder upp igen efter ett mycket svagt 2023. Att Ericsson före årsskiftet tog ett viktigt kontrakt med operatören AT&T värt hela 14 miljarder dollar – det till det största i Ericssons historia – ger sannolikt intäkterna en skjuts de kommande åren.

Efter det kraftiga kursfallet är Ericssons värdering nu låg, aktien handlas till ett P/E-tal på cirka 10x årets vinstprognos. Det talar för att ganska mycket negativt redan är diskonterat. Samtidigt har många investerare helt valt bort aktien, vilket skulle kunna leda till ett potentiellt köptryck om förutsättningarna förbättras. Vi viktade därför upp aktien under vintern.

Essity mindre volatilt efter avyttring
Hygienkoncernen Essity led under 2021–2022 av höga massapriser och allmänt höga kostnader för insatsvaror. Detta rättade till sig i fjol och aktien inledde 2023 på bästa sätt, för att sedan tappa mark igen. Kvartalsrapporterna har inte övertygat och många investerare är trötta på återkommande besvikelser. Den låga värderingen får dock aktien att se lockande ut.

Essity har ett betydligt lägre P/E-tal än konkurrenterna Kimberly-Clark och Procter & Gamble. Detta beror rimligen på Essitys mer volatila resultatutveckling och något sämre avkastning på eget kapital. Essity har nyligen aviserat försäljningen av dotterbolaget Vinda, som stått för en stor del av vinstvolatiliteten. Koncernen borde nu bli mer stabil och erhåller ett betydande tillskott av likvida medel som kan användas för att sänka skuldsättningen eller till förvärv. Rabatten mot konkurrenterna borde då kunna minska. Vi behåller därför vår tro på Essity och har på marginalen ökat positionen efter försäljningen av Vinda.

Skanskas dolda värden lockar
Ränteuppgången har slagit hårt mot det mesta inom bygg och fastighet. Bolag med stor exponering mot svenska bostäder har haft det tuffast, men även Skanska har drabbats. Byggrörelsen, som företrädesvis jobbar med stora infrastrukturprojekt, får fullt godkänt för sina prestationer de senaste åren. Däremot har verksamheten inom fastighetsutveckling stött på problem. Bostäder i Sverige är en del av detta, men även kontorsmarknaden i USA är mycket svag.

Skanskas väldigt starka balansräkning är dock en fördel som ger bolaget finansiella muskler att vänta ut bättre tider och möjligen dra nytta av att konkurrenter tvingas till mer akuta åtgärder. Vi ser således Skanska som en potentiell vinnare när röken väl börjar lägga sig i branschen och har ökat i aktien under vintern.

På lite längre sikt finns dolda värden som kan synliggöras, och under tiden ger Skanska en hygglig utdelning till sina ägare. När mycket annat på börsen blivit ganska dyrt borde allt fler värdeinvesterare hitta till Skanska. En annan fråga är om Skanska är en aktie att äga långsiktigt. Stora byggbolag har en sällsynt förmåga att gå på nitar i olika projekt.

Fotnot: Detta är ett utdrag från strategirapporten som distribuerades till våra kunder i början av februari. Privata investerare och entreprenörer med minst fem miljoner i placerbart kapital – bli kund och upptäck fördelarna med Carnegie Private Banking.

Relaterade artiklar

Det våras för tillväxtmarknaderna
Allokeringsstrategi

Det våras för tillväxtmarknaderna

Emerging markets (EM) genererar 40 procent av världens BNP och har underpresterat det senaste decenniet....

Bransch med goda avkastningsutsikter
Allokeringsstrategi

Bransch med goda avkastningsutsikter

Efter ett tufft 2023 ser det ljusare ut för hälsovårdssektorn. Flera faktorer talar för sektorn...