Stockholmsbörsen vände nedåt på eftermiddagen

Stockholmsbörsen inledde måndagen och december stigande men uppgången urholkades och vändes till nedgång under eftermiddagen. Vid halv femtiden hade OMXS 30-index backat med cirka 1,1 procent till 1 712.

Handelskonflikten mellan USA och Kina står som tidigare i fokus med förhoppningar att parterna ska nå en uppgörelse och därmed hindra att USA verkställer tullhöjningar den 15 december. Kina har under helgen ställt som krav att USA ska dra tillbaka tullar för att det så kallade fas 1-avtalet ska undertecknas.

Sentimentet på börsen försvagades på eftermiddagen i spåren av besked från USA:s president Donald Trump om att USA återinför tullar på stål och aluminium från Brasilien och Argentina. Det ökade oron kring de pågående handelssamtalen med Kina.

Månadsskifte innebär som vanligt inköpschefstal från flera håll. Det kinesiska industriindexet förbättrades mer än väntat i november. Och på europeisk mark reviderades preliminära siffror upp en aning för EMU och Tyskland. Det svenska indexet var emellertid klart svagare än väntat vid 45,4 i november, ned från 46,0 i oktober. Här var väntat en ökning 46,9. Nivån är den lägsta sedan 2012. Det amerikanska ISM-indexet var också svagare än väntat.

E-handelsbolaget Boozt rapporterade om en framgångsrik Black Friday-helg och bolaget passade på att upprepa helårsprognosen som lämnades i delårsrapporten för ett par veckor sedan. Boozts aktie var upp 1,9 procent. I klädsektorn var H&M ned 1,2 procent. 

Bilbesiktningsbolaget Opus ökade 29,3 procent till 7,72 kronor sedan Searchlight Partners via Ograi Bidco lagt ett kontantbud om 7,75 kronor, som ger bolaget ett värde på 2,25 miljarder kronor. Opus största ägare, RWC, tänker dock avvisa budet som ändå kan gå igenom då acceptvillkoret är satt till 70 procent.

Gruvbolaget Lundin Minings samriskbolag Freeport Cobalt har sålt kobolt-verket i Kokkola i Finland med relaterad koboltkatod-verksamhet. Köpare är Umicore som slantar upp 200 miljoner dollar. Lundin Mining är berättigad till 30 procent av medlen från transaktionen. Aktien var upp 1,3 procent. 

Forskningsbolaget Cantargia steg 5,6 procent efter att ha fått positiva interimsdata från den pågående fas IIa-studien Canfour. I studien utvärderas antikroppen CAN04 i kombination med cellgifter. 

Marinelektronikbolaget Consilium rapporterade sent i fredags en ebitda-vinst på 55,8 miljoner kronor under det tredje kvartalet, en förbättring från 46,7 miljoner kronor. Omsättningen ökade 24 procent till 427 miljoner kronor. Aktien var 2,1 procent. 

Fastighetsbolaget Hemfosa har förvärvat två fastigheter i Finland till ett underliggande fastighetsvärde om 600 miljoner kronor och med ett totalt hyresvärde om 70 miljoner kronor. Aktien var oförändrad.

Fastpartner har aviserat en emission av stamaktier av serie D som ska genomföras som en så kallade bookbuilding-process. Priset väntas fastställas i intervallet 84-88 kronor. Fastpartners aktie var ned 1,7 procent. 

K-Fast, som i fredags gjorde bejublad börsentré med en kursrusning på 55 procent, klättrade vidare uppåt med 9,9 procent.

IT-konsulten Tieto ansöker nu, som ett resultat av sammanslagningen med Evry, om dubbelnotering på Oslobörsen i samband med att sammanslagningen slutförs. Aktien var upp 1,6 procent.