Investeringschefen: Världsekonomin studsar tillbaka, men långsiktiga utmaningar består

Världsekonomin studsar tillbaka, men långsiktiga utmaningar består. Politiska riskertornar upp sig och vi rör oss i ett nytt investeringslandskap med färre trygga gömställen. Nedanstående text från Carnegie Private Bankings investeringschef Brian Cordischi återfinns även i vår senaste strategirapport. Du som kund hittar rapporten i sin helhet i Carnegie Online.

Pandemin liknar både en naturkatastrof och en recession, som vi konstaterade i försommarens strategirap-port. Regeringar och centralbanker har pumpat in pengar i ekonomi och marknader, och därmed lyckats bromsa den akuta chock som pandemin (i likhet med naturkatastrofer) innebar. Svårare utmaningar, som brukar ta sin tid att lösa, är en långsiktigt högre arbetslöshet, omstruktureringar i näringslivet och fler konkurser i branscher som bygger på social interaktion.

Fed och andra centralbanker har skapat ett nytt investeringslandskap. Enorma obligationsköp ingår nu som ordinarie policy instrument i centralbankernas verktygslådor, samtidigt som inflationsmålen har skruvats upp. Statsobligationer utan ränta är nu snarare regel än undantag. Lägg därtill nyupplåning och budgetunder skott i enorm skala, så får centralbankerna det minst sagt besvärligt att återgå till högre räntenivåer.

Vilka implikationer får det för portföljallokeringen? Aktier (i synnerhet i tillväxtföretag) är instrument med lång duration och kurserna stiger således när en lägre dis-konteringsränta ger högre nuvärde. Denna uppvärdering är en engångseffekt – men fortsatta enorma likviditets-stöd utgör ett skyddsnät för aktiemarknaden.

Statsobligationer, som historiskt varit ett tryggt ankare i portföljallokeringen, har nu tappat en stor del av denna roll. För investerare har det blivit svårt att hitta stabila placeringar. Guld och volatilitet är antifragila alternativ.

Utfallet av centralbankernas ultralätta penningpolitik har varit blandat och samhällsriskerna växer sig allt större. Den ekonomiska och politiska osäkerheten är hög. Även om viruset för världsekonomin har blivit en krämpa snarare än en dödsdom, så lär vaccin dröja en tid och konkurserna fortsätta i turism- och fritidssektorn, som utgör runt 15 procent av ekonomin.

Hur brexit- knuten löses får stora handelsimplikationer för EU. Bidens och Trumps skattepolitiska planer skiljer sig markant, liksom deras miljö- och utrikespolitik. Rekordmånga amerikaner poströstar, så räkna med ett sent valresultat. I värsta fall får vi ett kontroversiellt utfall som utlöser gatuprotester och upplopp.

Trots all turbulens i år har vi sett ett stadigt ökat intresse för investeringar inom hållbarhet – vattenrelaterade placeringar är en av våra nya temainvesteringar. Ett annat tema som ligger i tiden är distressed debt, skuldinstrument utgivna av företag i eller nära konkurs. Här lyckas erfarna förvaltare ofta generera stark avkastning efter en ekonomisk chock.

Relaterade artiklar

Portföljrekommendationer
Okategoriserat

Portföljrekommendationer

Börsen är tillbaka omgärdad av stödåtgärder men hur ska man agera i sin investeringsportfölj?Omvärldsstrateg Helena...

Investeringsklimatet nu & framåt
Okategoriserat

Investeringsklimatet nu & framåt

Omvärldsstrateg Helena Haraldsson sammanfattar det ekonomiska klimatet ur ett investerarperspektiv. Bland annat om konjunkturtrenderna som...