Stockholmsbörsen föll på Kinas svar i tullbråket

Det negativa sentimentet under förra handelsveckan tilltog under måndagen när Kina svarade med utökade tullar som svar på USA:s tidigare höjningar. Vid 16.30-tiden hade OMXS30 backat 1,8 procent.

Oljepriset steg och bland de större bolagen handlades Lundin Petroleum upp 1,7 procent.

Bland förlorarna märktes investmentbolaget Ratos som backade 4,1 procent samt Veoneer som tappade 8,9 procent.

Råvaruaktier som SSAB föll 3,2 procent. Den svenska råstålsproduktionen minskade 4,7 procent under april, jämfört med månaden innan.

Bland de rapporterande bolagen var Allgon en av dagens vinnare som rusade 6,6 procent. Bolaget ökade omsättningen och vinsten rejält.

Lundin Gold backade 0,4 procent på sin delårsrapport. Guldbolaget minskade förlusten under årets första kvartal. Vd:n uppger att bolaget håller tidsplanen och räknar med guldåtkomst under det fjärde kvartalet i år.

Fagerhult sjönk 2,4 procent efter att ha bommat förväntningarna. Omsättningen var drygt 7 procent sämre och nettovinsten nästan 25 procent sämre än vad analytikerkollektivet väntat sig.

Gomspace avancerad 5,3 procent. Bolaget ska anpassa och förbättra småsatellitsystem åt Europeiska rymdorganisationen ESA. Det handlar om ett avtal värt 3,9 miljoner euro, under 18 månader som tecknats. Gomspace har även tecknat ett definitivt avtal med kunden Sky and Space Global.

Starbreeze handlades upp 2,6 procent. Spelutvecklingsbolaget som är i företagsrekonstruktion ska sälja sitt indiska dotterbolaget Dhruva. Preliminär köpeskilling är 7,9 miljoner dollar för de 91,8 procent av aktierna som Starbreeze äger i Dhruva.

Swedbank föreslår tre nyval till styrelsen vid en extra stämma före midsommar. Till styrelseordförande föreslås, som tidigare kommunicerats, Göran Persson. Utöver detta föreslås nyval av Bo Magnusson och Josefin Lindstrand till styrelseledamöter. Storbanken sjönk 1,3 procent.

Konjunkturen i den svenska huvudstaden förbättrades under årets första kvartal, enligt Stockholms Handelskammares Stockholmsbarometer. Delindex steg för såväl hushåll som näringslivet. Företagens nivå är nu på det normala historiska snittet medan hushållens konfidens ligger lägre än normalt.

I en Europautblick märks Anheuser Busch Inbev som fått 200 miljoner euro, eller 2,2 miljarder kronor i böter av EU-kommissionen för missbruk av sin dominerande marknadsställning. Bryggerijätten föll 2,3 procent medan konkurrenten Carlsberg tappade 0,5 procent.

För svensk del är Volkswagenägda Scania intressant. Bolaget ökade lönsamheten i det senaste kvartalet medan orderingången minskade. Efterfrågan på lastbilar i Europa beskrivs som fortsatt stark av vd:n medan den delmarknad som minskat mest är Asien.

Den tyska klädhandeln backade 5 procent under den senaste veckan, enligt Textilwirtschaft. H&M, som har Tyskland som en viktig marknad, sjönk 2,2 procent.

I USA hade det breda S&P 500-index efter en timmes handel fallit 2,1 procent. Bland förlorarna märktes Boeing som tappade 2,9 procent. Kina uppges bland annat minska på sina beställningar av Boeing-plan som en del av svaret mot USA:s tidigare höjningar av tullar. Det uppges även diskuteras hur Kina kan avyttra amerikanska statspapper, vilket får den amerikanska tioåringen att falla till 2,40 procent, jämfört med 2,47 procent vid den senaste stängningen, enligt Bloomberg.