Oregelbundet på Stockholmbörsen

Stockholmsbörsen inledde börsveckan i positiv ton men styrkan avtog successivt under eftermiddagen och OMXS30-index handlades omkring nollstrecket vid 16.30-tiden. De ledande Europa-börserna visade minustal. Londonbörsen håller i dag helgstängt. 

Medcinteknikbolaget Getinge var ned 1,4 procent. Nederländska Philips meddelade under morgonen att amerikanska hälsodepartementet delvis avslutar ett kontrakt om tiotusentals respiratorer. Philips kommer därför bara leverera 12 300 respiratorer till USA. De återstående 30 700 stycken respiratorer ska försökas säljas till andra köpare. 

Astra Zenecas Farxiga (dapagliflozin) har i en fas 3-studie lyckats minska risken för försämrad njurfunktion med 39 procent jämfört med placebo i patienter med kronisk njursjukdom. Aktien sjönk 0,6 procent. 

Kontanthanteringsbolaget Loomis värdetransport blev i fredags rånade på 103 miljoner kronor. Bytet bedöms vara det största sedan en rånare kom undan med 11,6 miljoner euro vid en händelse 2009.  Aktien var ned 0,5 procent

Oncopeptides var upp 4 procent. Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beviljat en prioriterad granskning av Oncopeptides ansökan om villkorat marknadsgodkännande för melflufen i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom. 

Marinelektronikbolaget Consilium redovisar ökad omsättning för kvarvarande verksamheten Safety Engineering under andra kvartalet jämfört med samma period året innan, men resultatet blev kraftigt negativt. Orderingången var låg och nya projekt skjuts framåt i tid, uppgav bolaget. Aktien sjönk 4,7 procent

Teknikbolaget Anoto redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt en ökad rörelseförlust. Aktien backade 16,7 procent.

Konsult- och utbildningsbolaget BTS Groups grundare och vd Henrik Ekelund har  sålt 400 000 B-aktier till kursen 225 kronor i bolaget, vilket motsvarar en tiondel av hans totala aktieinnehav i bolaget och 2 procent av bolagets totala antal aktier. ”Skälet till försäljningen är återbetalning av lån och inköp av fastighet”, säger Henrik Ekelund. Han äger därefter drygt 3,6 miljoner aktier i bolaget.  Aktien var ned 3,9 procent till 224,50 kronor.

Tätskiktsbolaget Nordic Waterproofings vd Martin Ellis har den 28 augusti sålt ytterligare 50 000 aktier i bolaget. Aktierna såldes till kursen 118,75 kronor per aktie, en affär på 5,94 miljoner kronor. Aktien var ned 2,8 procent till 116,80 kronor.

Fastighetsbolaget Nyfosa utser operativa chefen Stina Lindh Hök till ny vd. Hon tar över efter Jens Engwall som varit bolagets vd sedan avknoppningen från Hemfosa hösten 2018.  Aktien sjönk 4,0 procent.

Lundinsfärens oljebolag Africa Oil uppger i ett pressmeddelande att de erhåller en nettoutdelning på 25 miljoner dollar, motsvarande cirka 218 miljoner kronor, från Prime Oil and Gas. Africa Oil äger 50 procent av Prime. Aktien var ned 0,1 procent.

Riskkapitalbolaget EQT har ingått exklusiva förhandlingar om att förvärva en majoritetspost i franska Colisee som verkar inom omsorgsbranschen. 

Colisee är grundat 1976, sysselsätter över 16 000 personer och har en årsomsättning på över en miljard euro. Aktien backade 0,2 procent

Resurs Bank föll 0,8 procent. Skatteverket har beslutat att ej medge avräkning för beräknad skatt om knappt 31 miljoner kronor hänförlig till Resurs Banks norska filials verksamhet till följd av fusionen mellan före detta yA-Bank och Resurs Bank i december 2018.

Lågpriskedjan Lidl har i Sverige ökat försäljningen med nio procent under det senaste räkenskapsåret och vuxit betydligt snabbare än marknaden. Men några planer på e-handel har man inte trots uppsvinget för sektorn under coronapandemin, skriver Dagens industri som intervjuat landschefen Johan Augustsson.

Arbetsförmedlingens senaste veckosiffror över varslen i Sverige visade att 2 162 personer varslats under den senaste veckan, varav hälften inom industrin. Det är 1 753 fler än föregående vecka och flest antal sedan midsommar.

I utlandet kom sämre än väntad kinesiskt inköpschefsindex för industrin i augusti som sjönk till 51,0 från 51,1. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 51,2. Inköpschefsindex för tjänsteindustrin ökade däremot mer än väntat till 55,2 från 54,2. Väntat var 54,2.