Starka företagsvinster på Stockholmsbörsen

Börserna har återhämtat sig under sommaren, trots att coronapandemin fortsätter. Även om börsen varit lite trög den senaste månaden framgår det att företagen presterat bättre än väntat, vilket indikerades av det höga antalet omvända vinstvarningar inför rapportsäsongen. 

OMXS30 är upp 2,1 procent den senaste månaden, och drygt 12 procent de senaste tre månaderna. Det kan jämföras med DAX-utvecklingen om 0,4 procent den senaste månaden och 16,3 procent på tre månader. 

Den stora vinnaren är dock börsindexet Nasdaq som inrymmer de amerikanska teknikbolagen. Nasdaq är upp 3,8 procent den senaste månaden och 20,8 procent sedan maj. Uppgången i år lyder 22,8 procent, vilket utklassar övriga börser globalt. 

Det sker samtidigt som USA alldeles nyligen passerade 5 miljoner coronafall. USA står för nästan en fjärdedel av antalet coronasmittade i världen. Brasilien är på andraplats med strax över 3 miljoner fall, följt av Indien med 2,1 miljoner fall. Även när det gäller antalet dödsfall toppar USA listan då siffran nu är uppe i över 162 000 personer som avlidit i sviterna av covid-19.

Coronapandemin har satt ett tydligt avtryck i den globala ekonomin, med rekordhöga nedgångar i stort sett för alla länder. 

Även i de fall BNP-siffrorna kommit in bättre än väntat – som i Sverige och USA – har nedgångarna varit av en sådan magnitud att det direkt lagt en skugga över sentimentet på aktiemarknaden. 

Samtidigt har rapportsäsongen i USA varit bättre än väntat, då företagsvinsterna har kommit in över förväntan. Inför rapportsäsongen hade exempelvis Goldman Sachs räknat med ett vinsttapp om 60 procent för de amerikanska bolagen. 

Efter att drygt två tredjedelar av de amerikanska bolagen rapporterat visar det sig att läget inte riktigt var så dystert. Vinsterna i USA föll på aggregerad nivå med 36 procent, jämfört med konsensus på 44 procent. Småbolagen har presterat generellt sett bättre än storbolagen i USA.

Bland de bolag som utmärkt sig särskilt återfinns Amazon och Facebook. Omsättningen för Amazon steg med över 40 procent, medan vinsten dubblades. Båda raderna var bättre än väntat. Facebooks omsättningsökning var inte fullt så imponerande, men vinsttillväxten var av samma kaliber. Båda kvartalsrapporterna belönades med kraftiga kursuppgångar. Även Apple släppte en stark rapport. 

Det sker i ljuset av att teknikjättarnas dominans otvivelaktigen har ökat. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook och Tesla utgör nu 49 procent av Nasdaq 100, som består av de 100 största amerikanska, icke-finansiella bolagen som är noterade på Nasdaqbörsen. Tesla-aktien noterar nya rekordnivåer på löpande band, trots att flera stora konkurrenter nu har siktet inställt på elbilsmarknaden. 

Det ska sägas att även om den amerikanska rapportsäsongen har varit bättre än väntat reflekteras det dock inte helt i aktiekurserna. Bland annat har energisektorn samt fastighetssektorn haft det svårt relativt andra sektorer. 

På svenskt håll kan samma mönster skönjas. Det är illa, men inte så dåligt som befarat. 

Under juni månad inkom många omvända vinstvarningar. I många fall har verksamheten gått bättre än vad analytikerna räknat med. I andra fall har verksamheten överträffat koncernledningens egna mål, vilket berättigat kommunikation till marknaden.

Således skruvades marknaden förväntningar upp inför rapportsäsongen, men i vissa fall var marknaden oförberedd. Ericsson var ett sådant fall, med såväl omsättning som resultat högre än väntat i andra kvartalet. Till skillnad från många andra mer cykliska bolag kunde man förmedla positiva framtidsutsikter samt behålla koncernens mål för 2020 och 2022. Marknaden gillade det vd Börje Ekholm hade att säga, och aktien steg med över elva procent på rapportdagen. 

De svenska storbankerna rapporterade alla bättre än väntat på vinstraden. Vad avser utfallet på intäktsnivå samt kreditförluster var det mer blandat. Generellt har bankerna lyckats minska kostnaderna och man upprepar besparingsmål från tidigare. Samtidigt framgår det att man räknar med högre kreditförluster, främst som en följd av försämrade makroekonomiska utsikter. 

Ett narrativ under rapportsäsongen har varit en motvilja att ge prognoser. För de mer cykliska bolagen har detta varit ett återkommande tema. Även om siffrorna varit i många fall bättre än väntat, väljer bolagen att förmedla försiktiga marknadskommentarer. För varje månad som går ser läget bättre ut, men återgången till normala marknadsförhållanden verkar dröja. 

Under måndagen är Stockholmsbörsen på plus, och stiger mer än europeiska börser. Detta i spåren av positiv svensk makrostatistik. Klockan 16:30 hade OMXS30-index stigit drygt 0,4 procent till 1 748 punkter. 

Specialistläkemedelsbolaget Orexo var ned 10,9 procent. Bolaget meddelade att de har erhållit ett meddelande i USA om att Sun Pharmaceuticals söker godkännande för en generikaversion av Zubsolv i USA. 

Forskningsbolaget Saniona har genomfört en riktad nyemission som tillför 567 miljoner kronor före transaktionskostnader, vilket aktiemarknaden också reagerade negativt på då rabatten och utspädningen var kraftig.

Bland övriga nyheter visade den svenska boprisindikatorn en fortsatt återhämtning i augusti efter en ökning med 16 enheter till 40. Indikatorn närmar sig nu nivåerna som sågs i mars vid 47. Vidare sjönk den svenska hushållskonsumtionen 5,8 procent i årstakt under juni. I maj låg nedgången på 9,7 procent.