Kraftig uppgång på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen klättrade rejält i en bred uppgång på måndagen, med stöd av stigande börser i Europa och USA. 

Vid 16.30-tiden hade OMXS30-index stigit med 3,2 procent. 

Medicinteknikbolaget Elekta lågt högt upp på vinnarlistan med en uppgång på 13,3 procent. Bolaget har fått en stororder värd 200 miljoner dollar, motsvarande 2 miljarder kronor, under de kommande fem åren. Det är cancervårdsleverantören GenesisCare som har beställt flera linjäracceleratorer, servicekontrakt och elva Elekta Unity-system

Stålbolaget SSAB klättrade 8,3 procent. Enligt den tyska tidningen Handelsblatt befinner sig industrikonglomeratet Thyssen Krupp i samtal med branschkollegor rörande en konsolidering av företagets klassiska men förlustbringande ståldivision. Handelsblatt uppger att det även förs samtal med SSAB och kinesiska Baoshan Iron & Steel. Båda aktörerna skall vara intresserade av en aktiemajoritet i den tyska stålbjässen.

Oljebolaget Lundin Energy sänker årets produktionsprognos till 157 000 fat oljeekvivalenter per dag, från tidigare 160 000 till 170 000 fat. Bakgrunden är norska regeringens beslut om att införa produktionsbegränsande åtgärder på den norska kontinentalsockeln. Aktien steg trots den sänkta prognosen 5,6 procent, med stöd från ett stigande pris för Brentoljan. 

Bioteknikbolaget Moderna, som har Astra Zeneca som delägare, rapporterade positiva interimsdata för fas 1-studien med bolagets vaccinkandidat mot coronavirus. Studien visar att antikroppar producerades hos samtliga 45 patienter i åldern 18 till 55 år. I studien var mRNA-1273 generellt säker och vältolererad. En fas 3-studie beräknas starta i juli. Bolaget har tidigare flaggat för en start av fas 3-studien under tidiga sommaren. Modernas aktie klättrade 24 procent i den tidiga handeln i New York. 

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca har fått godkännande i Kina för lungläkemedlet Bevespi Aerosphere för att lindra symptom hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, COPD. Vidare siktar Astra Zeneca siktar på att kunna leverera 30 miljoner vaccindoser till Storbritannien i september, om vaccinet blir framgångsrikt. Bolaget arbetar med ett coronavaccin tillsammans med University of Oxford. Aktien var upp 1,0 procent.

Swedbank utvärderar olika möjligheter för sin verksamhet inom betalningar, enligt uppgifter till Bloomberg News. Alternativ som nämns är avyttring av delar eller hela innehavet så väl som strategiska partnerskap. Processen beskrivs vara i en tidig fas men Swedbank kan komma att höra sig för om intresset under andra halvåret, säger källorna. Aktien steg 3,7 procent.

Försvarsbolaget Saab klättrade 8,5 procent sedan bolaget fått en beställning på det flygburna sensorsystemet Saab 2000 Erieye AEW&C. Ordern är värd drygt 1,55 miljarder kronor och leveranser kommer att ske mellan 2020 och 2023.

Vitvarubolaget Electrolux var upp 4,1 procent. Branschstatistik från Nordamerika visade en nedgång i leveranserna av de viktigaste hushållsmaskiner, AHAM-6,  med 9,8 procent i april jämfört med samma månad året innan.

Dometic steg 1,7 procent. Den tyska marknaden för fritidsfordon, husvagnar och husbilar, visar en nedgång med 54,9 procent i återförsäljarledet till 6 134 ekipage i april, jämfört med samma månad i fjol som visade en siffra på 13 603. Det framgår av nyligen presenterad statistik från Caravaning Industrie Verband, CIVD.

Streamingbolaget Storytels vd Jonas Tellander och styrelseordförande Rustan Panday sålde den 12 maj aktier för 19,6 miljoner kronor respektive 39,1 miljoner kronor, enligt insynsrapportering efter stängningen i fredags. Bägge har inga planer på att sälja några fler aktier under överskådlig tid. Aktien klättrade 6,4 procent. 

Fastighetsbolaget SBB säljer fem fastigheter till fem olika köpare till en sammanlagt fastighetsvärde på 835 miljoner kronor. SBB är under press att sälja fastigheter för att minska belåningen och bolaget strävar efter höjt kreditbetyg. Aktien steg 7,2 procent. 

Trafiksäkerhetslösningsbolaget Sensys Gatso steg 7,4 procent. Bolaget har tecknat ett kontrakt med Cosevi Road Safety Council i Costa Rica värderat till 192 miljoner kronor.

Skidanläggningsbolaget Skistar var upp 0,6 procent. I Norge ligger förslag på att införa inreseförbud under hela året fram till årsskiftet 2021 på grund av coronaviruset. Förslaget är framlagt för konsultation. Skistar har två anläggningar i Norge; Trysil och Hemsedal.

Oljebolaget Africa Oil tappade 2,3 procent. Operatören Tullow Oil har valt att åberopa force majeure till olje- och gruvdepartementet i Kenya för block 10BB och 13T. Det sker på uppdrag av de företag som är partners i detta joint venture, enligt Africa Oil som äger 25 procent i respektive block. 

Coronakrisen slår hårt mot handeln. Trots att sällanköpshandeln återhämtar sig något från bottensiffrorna i april ligger framtidstron för butikshandeln kvar på mycket låga nivåer. Samtidigt faller framtidstron inom e-handeln. Det skrev Svensk Handel i den senaste Handelsbarometern.

Arbetsförmedlingen meddelade att antalet nyinskrivna fortsatte att öka förra veckan och arbetslösheten är nu 8,4 procent. Bland ungdomar är arbetslöshetsnivån 11,0 procent. Även antalet personer som varslats om uppsägning ökade igen och uppgick under förra veckan till 2 618 personer. 

Internationella valutafonden, IMF, bedömer att den värsta chocken från coronaviruset redan har inträffat. Effekten är att 170 länder dras med negativa tillväxttal sedan mars och att förvänta sig en återhämtning till nivåer före coronaviruset inte är troligt förrän 2023. Det uppgav IMF-chefen Kristalina Georgieva under ett virtuellt event, rapporterade Politico.