Kraftig nedgång på Stockholmsbörsen efter långhelg

Stockholmsbörsen föll tungt på måndagen, vilket delvis förklaras av en svag utveckling i omvärlden under tiden som Sverige hade långhelg med halvdag på torsdagen och helgstängt i fredagen. 

Vid 16.30-tiden hade OMXS30-index fallit med 4,1 procent. 

Nedgången var bred och defensiva tobaksbolaget Swedish Match var den enda aktien i OMXS30-index som steg med en uppgång på 3,4 procent. 

Måndagen bjöd på några delårsrapporter. Industriunderleverantören Nolato rapporterade högre intäkter och nettoresultat i första kvartalet jämfört med analytikernas förväntningar. Aktien var oförändrad.

Fingerprint Cards rapporterade en ökad rörelseförlust medan nettoförlusten var oförändrad. Intäkterna minskade i första kvartalet som påverkades av kapacitetsbegränsningar hos underleverantörer och inskränkningar i varutransporter till följd av coronavirusutbrottet. Bolaget stärkte i första kvartalet sin marknadsandel inom kapacitiva sensorer för mobiltelefoner. Aktien klättrade 10,5 procent. 

Fordonstillverkaren Tratons definitiva delårsrapport var i linje med bolagets preliminära siffror. Intäkterna sjönk med 11 procent till 5,7 miljarder euro och rörelsemarginalen föll till 2,8 procent, mot 7,7 procent motsvarande kvartal i fjol. Orderingången sjönk med 16 procent till 54 200 fordon. Aktien sjönk 5,1 procent. 

Flera fastighetsbolag rapporterade. Hebas hyresintäkter backade med 3,5 procent medan förvaltningsresultatet steg 4,2 procent. Substansvärdet steg med drygt 10 procent. Aktien var upp 0,2 procent. 

Akelius hyresintäkter sjönk med 8,5 procent medan driftsöverskottet backade 4,6 procent. “Hyresbetalningarna för aprilhyran var 3 procent lägre än normalt, vilket är en trolig effekt av coronapandemin”, skrev bolaget och tillade att det är för tidigt att sia om effekterna av coronaviruset fullt ut. D-aktie tappade 4,4 procent, vilket delvis förklaras av avskild kvartalsutdelning.  

Trianon ökade hyresintäkterna med 33 procent och förvaltningsresultatet ökade med 43 procent i första kvartalet. Styrelsen dock dock tillbaka sitt utdelningsförslag till årsstämman av försiktighetsskäl. Aktien backade 3,0 procent. 

Tätskiktsbolaget Nordic Waterproofing vände till rörelsevinst jämfört med en förlust i motsvarande kvartal föregående år. Intäkterna steg samtidigt. Styrelsen drog tillbaka sitt utdelningsförslag till årsstämman. Aktien tappade 3,1 procent. 

Fastighetsbolaget Castellum har beslutat att inleda återköp av egna aktier. Högst tio procent av aktierna i bolaget får återköpas. Bolaget även påbörjat byggnationen av Malmös nya domstolsbyggnad, en investering på 1,3 miljarder kronor. Aktien backade 3,2 procent.

Teleoperatören Millicom avbryter förvärvet av Telefonicas operativa dotterbolag i Costa Rica sedan regulatoriska godkännanden ej erhållits i tid. Det innebär att Millicom har rätt att avbryta köpet enligt villkoren i förvärvsavtalet. Aktien föll med 11,3 procent. 

Ericsson har påbörjat en försäljningsprocess av sitt amerikanska dotterbolag Iconectiv, enligt Bloomberg News källor. Iconectiv utvecklar lösningar som möjliggör för operatörer att koppla upp till nätverk. Ericsson förvärvade Iconectiv, tidigare kända som Telcordia, i början av 2012 för över en miljard dollar. Aktien tappade 4,0 procent. 

Fastighetsservicebolaget Coor meddelade på söndagen att Mikael Stöhr lämnar som vd och koncernchef på egen begäran. Han har suttit på vd-posten sedan 2013. Aktien föll med 4,8 procent. 

Den överraskande aktieförsäljningen från österrikiska investeringsbolaget Frapag i Billerud Korsnäs, bolagets största ägare, kommer i en tid när det blossat upp till en konflikt med svenska institutionella ägare. Det skrev Dagens industri med hänvisning till källor. Aktien backade 0,6 procent.

 

Det svenska inköpschefsindexet fortsatte nedåt i april och noterade sin lägsta nivå sedan lågkonjunkturåret 2009. Indexet sjönk till 36,7 från nedreviderade 42,6.

De svenska nyregistreringarna av personbilar minskade med 37,5 procent i april till 18 916 nya personbilar, räknat på årsbasis. Hittills i år är nyregistreringarna ned 18,3 procent.  

Arbetsförmedlingens varselstatistik visar att drygt 69 000 personer har varslats sedan början av mars. Den senaste veckan uppgick varslen till 6 270 personer. Myndigheten bedömer att arbetslösheten i Sverige når runt 11 procent i mitten av sommaren. 

 

Konkurserna i Sverige ökade med 30 procent i april jämfört med samma månad i fjol.