Positiv inledning på veckan på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen steg i en bred uppgång på måndagen. Stöd kom från breda uppgångar på de ledande Europabörserna och en positiv inledning på Wall Street.  

En timme före stängningen var OMXS30-index upp 1,5 procent till 1 536.

Stålbolaget SSAB:s intäkter och justerade rörelseresultat kom in högre än analytikernas förväntningar i första kvartalet. Bolaget står fast vid sin prognos om besparingseffekter överstigande 1 miljard kronor på årsbasis. Osäkerheten kring utsikterna är högre än normalt. Aktien tappade 1,9 procent.

Snustillverkaren Swedish Match rapport var bättre än förväntat över hela linjen, både intäkter och resultatmässigt. Covid-19 gav en positiv nettoeffekt i första kvartalet, vilket väntas vända till en negativ effekt i andra kvartalet. Bolaget upprepar sina framtidsutsikter för helåret 2020. Aktien var upp marginella 0,1 procent.

Det expansiva fastighetsbolaget SBB redovisade kraftiga ökningar av hyresintäkter och förvaltningsresultat i första kvartalet. Det långsiktiga substansvärdet var 19,52 kronor per aktie den 31 mars. Bolaget ser en stark efterfrågan och ska fortsätta investera, säger vd Ilija Batljan i en intervju med Finwire. Han ser behov av att Riksbanken skulle behöva göra mycket större insatser på certifikatmarknaden. Aktien steg 3,2 procent. 

Medicinteknikbolaget Arjos intäkter var i linje med förväntningarna, medan nettoresultatet inte nådde upp till konsensus. Bolaget pausar prognosen för helåret till följd av osäkerheten kring spridningen av coronaviruset. Aktien föll med 9,6  procent. 

Teknikhandelsbolaget Indutrade lämnade en stark rapport för det första kvartalet. Intäkterna kom in 5 procent högre än förväntningarna och rörelseresultatet var 13 procent bättre än konsensus. Orderingången ökade med 17 procent i första kvartalet. Aktien klättrade 9,3 procent. 

Bostadsutvecklaren Besqab rapporterade lägre intäkter men ett förbättrat resultat i första kvartalet jämfört med samma kvartal i fjol. Bolaget såg en viss avmattning i försäljningen i mars, även om försäljningstakten fortsatt låg på en god nivå. Besqab ser ett fortsatt gott intresse för bostadsprojekt i bra lägen med tillträde om 1,5 till 2 år. Aktien steg 4,3 procent. 

Industribolaget Beijer Alma ökade intäkterna och orderingången i första kvartalet samtidigt som resultatet backade. Covid-19-pandemin hade begränsad effekt på bolaget i första kvartalet, men påverkan framåt i tiden är svårbedömd. Aktien ökade 1,3 procent. 

Mönsterkortbolaget NCAB förvärvar amerikanska branschkollegan Bare Board Group för en köpeskilling av 125 miljoner kronor. NCAB genomför samtidigt en riktad nyemission som tillför 287 miljoner kronor före emissionskostnader. Affären fick ett positivt mottagande och aktien handlades upp 6,2 procent. 

Bioteknikbolaget Alligator Bioscience presenterade lovande interimsdata i fas I för sin bispecifika läkemedelskandidat ATOR-1015 på den vetenskapliga konferensen AACR som i år för första gången hålls virtuellt. ATOR-1015 utvecklas för tumörriktad behandling av spridd cancer. Aktien klättrade 20,4 procent. 

Oljebolaget Tethys Oils oljefält i Oman drabbas av produktionsneddragningarna inom Opec+ med start den 1 maj. Bolaget drar därför tillbaka sin guidning för helåret 2020. Aktien föll med 9,4 procent. 

Ekobrottsmyndigheten kommer att hålla ett förhör med Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonneson under veckan och hon kommer delges misstanke om brott, rapporterade Dagens Nyheter. Swedbank har utretts av Ekobrottsmyndigheten huvudsakligen för grovt svindleri och röjande av insiderinformation. Det är inte klart vad Bonneson misstänks för, men enligt en kommentar från hennes advokat Per E Samuelsson har hon rätten på sin sida. Aktien var upp 0,4 procent. 

Antalet öppet arbetslösa i Sverige steg med 4 499 personer under förra veckan och uppgick till 241 294 personer, enligt veckostatistiken från Arbetsförmedlingen.