Sandvik – Gynnas av stabil gruvkonjunktur och en historiskt låg värdering

Verkstadsbolaget Sandvik har stöpts om ordentlig de senaste åren under ledning av vd Björn Rosengren. När han tillträdde 2015 presterade Sandvik en justerad rörelsemarginal (ebita) kring 13 procent. Efter framgångsrik renodling och effektivisering förväntas motsvarande marginal nå 19 procent 2019.

Kassakon i Sandvik är affärsområdet Sandvik Machining Solutions (SMS) som är marknadsledare inom skärande metallbearbetning och bidrar med drygt halva rörelseresultatet i bolaget. Det gruvrelaterade affärsområdet Sandvik Mining And Rock Technology (SMRT) utgör 43 procent av intäkterna och ungefär lika stor del av rörelseresultatet. Det tredje och sista affärsområdet är Sandvik Materials Technology.

Inom SMRT har Sandvik en fantastisk marknadsposition och dominerar - tillsammans med Epiroc - globalt underjordsmarknaden för gruvutrustning. Aktiviteten och produktionen inom gruvindustrin är fortsatt robust på en historiskt hög nivå. En viss fördröjning i kundernas beslutsfattande noterades dock under andra kvartalet. Orderingången för SMRT var oförändrad under andra kvartalet. Eftermarknadsaffären inom SMRT utgör drygt 60 procent av intäkterna vilket stabiliserar intäkterna över en konjunkturcykel.

Viss oro finns kring vissa konjunktursignaler och effekter från handelskrig för den cykliska och exporttunga svenska verkstadssektorn, vilket periodvis har pressat Sandvik och verkstadssektorn på börsen det senaste året. Gruvindustrin följer dock sitt eget konjunkturmönster och Carnegie Analys bedömer att gruvcykeln är i sin linda, vilket gynnar Sandvik.

Givet vissa svaga konjunktursignaler under andra kvartalet inom SMS från primärt fordonsindustrin och allmän verkstadsindustrin, har Sandvik redan initierat ett sparprogram där 2 000 anställda lämnar och årliga besparingar på 1,4 miljarder kronor förväntas.

Vd Björn Rosengren (som lämnar vd-posten från och med 1 februari 2020) har under sina år som vd etablerat en stark decentraliserad affärsmodell. Sandvik är idag betydligt mer lönsamt och motståndskraftigt än vid tidigare konjunkturnedgångar, vilket dock inte prisas in av aktiemarknaden. Det har skapat ett attraktivt köpläge.

Aktien värderas långt under sitt historiska genomsnitt, vilket är omotiverat. På Carnegie Analys prognos 12 månader framåt värderas aktien till EV/EBIT 10, att jämföra med 12 för den senaste femårsperioden. Rabatten relativt övriga verkstadssektorn är 17 respektive 13 procent på P/E-tal för 2019 respektive 2020, vilket är omotiverat.

Sandvik – Gynnas av stabil gruvkonjunktur och en historiskt låg värdering  (Köp, riktkurs 195 SEK)

  • Sandvik är ett välskött verkstadsbolag med stor exponering mot gruvindustrin (>40 procent)
  • Bolaget är idag betydligt mer lönsamt och motståndskraftigt än vid tidigare konjunkturnedgångar, vilket inte är inprisat av aktiemarknaden
  • Bolaget har initierat ett besparingsprogram som sänker kostnader med 1,4 miljarder SEK på årsbasis
  • Stark balansräkning möjliggör aktiv M&A
  • Potentiell särnotering av ståldivisionen SMT kan skapa värde
  • Aktien värderas på historiskt låga multiplar
  • Carnegie Analys rekommenderar Köp med riktkursen 195 SEK motsvarande EV/EBITA 13x 2019 års prognos

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 18 juli kl. 6:33.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.