Peab – köpvärd byggjätte trots oron

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

En av Nordens största bygg- och anläggningskoncerner är Peab, som grundades av de välkända entreprenörerna och bröderna Mats och Erik Paulsson på 1950-talet. Paulsson-familjerna är fortsatt största ägare i bolaget, som har ett börsvärde kring 20 miljarder SEK. Idag sysselsätter byggjätten cirka 16 000 anställda och omsätter 54 miljarder SEK. Sverige utgör drygt 80 procent av verksamheten och Peab är därmed det byggbolag med störst verksamhet i Sverige.

När Jesper Göransson tog över vd-posten 2013 hade Peab svag lönsamhet och stora problem med jätteprojekt som Tele2 Arena och Mall of Scandinavia. Med åtgärdsprogram har andelen små och medelstora projekt ökat, risken har sänkts och marginalerna förbättrats. Bolaget har under de senaste åren haft en stabil operationell utveckling med stigande lönsamhet och etablerat en rörelsemarginal på knappt 5 procent.

Peabs fyra affärsområden skapar bredd och sprider riskerna. De två minsta affärsområden Industri och Projektutveckling, stod för 32 procent av omsättningen 2019 men för hela 64 procent av rörelseresultatet. De övriga affärsområdena är Bygg och Anläggning.

Peab har även förvärvat finländska byggjätten YIT:s asfalts- och beläggningsverksamhet i Finland, Norge, Danmark och Sverige. Förvärvet konsolideras från och med den 1 april 2020 och omsatte 6 miljarder SEK under 2018. Peab får därmed en marknadsledande position inom denna verksamhet i Norden. En ökad geografisk spridning inom verksamheter som normalt sett är mindre konjunkturkänsliga ökar stabiliteten i koncernen.

Peab har en välfylld orderstock men marknadsutsikterna är svårtolkade efter coronavirusets spridning i världen. Generellt mattades den ekonomiska utvecklingen av i Norden under 2019 men fortsatt låga räntor och stora underliggande investeringsbehov ger stöd åt byggmarknaden över tid.

Carnegie Analys förväntar en begränsad inverkan från Covid-19 för bygg- och anläggningsbolaget i första kvartalet, där orderingången har varit stabil. Byggverksamhet är sencyklisk och konjunkturnedgången kommer att göra mer synliga avtryck i räkenskaperna 2021. Peabs styrelse har skjutit upp såväl kontantutdelningen (tidigare förslag 4,2 SEK per aktie) som extrautdelningen av det nybildade fastighetsbolaget Annehem Fastigheter, som innehåller Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter.

Givet den stabila operationella utvecklingen de senaste åren, den förbättrade balansräkningen och höga andel sålda bostäder i pågående produktion, är Peab dock väl förberedd för att hantera den stundande konjunkturavmattningen. På vår riktkurs 85 SEK är P/E-talet 12x 2021 års prognos, vilket är något under det historiska P/E-talsgenomsnittet.

  Peab – köpvärd byggjätte trots oron (Köp, riktkurs 85 SEK)

  • En av Nordens största bygg- och anläggningskoncerner
  • Sverige utgör drygt 80 procent av verksamheten
  • Stabil operationell utveckling med stigande lönsamhet de senaste åren
  • Fyra affärsområden skapar bredd och sprider riskerna
  • Förvärv av YIT:s asfalts- och beläggningsverksamhet ökar geografisk spridning och minskar konjunkturkänsligheten
  • Marknadsutsikter är svårtolkade efter coronavirusets spridning i världen, men Peab är väl förberett
  • Stabil operationell utveckling, förbättrad balansräkning och hög andel sålda bostäder i pågående produktion ger stöd för att hantera den stundande konjunkturavmattningen
  • Köp med riktkurs 85 SEK, motsvarande P/E-tal 12x på vår prognos för 2021

   Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

   Skriv upp dig här 


   Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 20 april kl.18:04.

   Viktig information

   Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

   Potentiella intressekonflikter

   Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

   Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.