Sektoranalys | Svensk konjunktur | Brexit

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateger ger dig tre korta analyser av de finansiella marknaderna: 

1) Svensk konjunktur
2) Brexit-uppdatering
3) Utsikter för hösten och sektoranalyser

Prenumerera på podden:

Itunes, Spotify Acast Soundcloud eller via vårt nyhetsbrev

1.       Centralbankerna – Vad kan vi förvänta oss framåt?

2.       Konjunkturbarometer från konjunkturinstitutet

3.       G20 – Vad ska investerare bevaka?