Kurskalas trots konjunkturoro

Omvärldspodden - Podden för privata investerare. Varje torsdag analyseras tre ämnen som formar investeringsklimatet - på bara 10 minuter. 

Programledare Henrik von Sydow och Helena Haraldsson, omvärldsstrateger på Carnegie Private Banking.

1) Konjunkturoro på bred front
2) Mjukare ton från Fed och ECB men likviditetsstödet till börsen blir sämre.
3) Handelskonflikten  - risk för besvikelse på marknaden

Prenumerera på podden:

ItunesAcast eller Soundcloud.

1.       Centralbankerna – Vad kan vi förvänta oss framåt?

2.       Konjunkturbarometer från konjunkturinstitutet

3.       G20 – Vad ska investerare bevaka?