Det finns ingen oro i banksystemet likt 2008

Efter gårdagens stora nedgångar på börserna har marknaderna under dagen handlats betydligt lugnare och europeiska börserna handlas under tisdagen upp och i betydligt snävare intervall jämfört med de stora slagen som under flera dagar präglat marknaderna.

Vi är i en bear-market efter börsernas nedgångar men hur varaktig kommer den att bli?
Det finns ingen oro i banksystemet likt 2008. ”Det här är en viruskris, som vi kan se slutet på. Det är inte en finanskris där ekonomins blodomlopp och banksystemet sätts i gungning.”

På företagsobligationer skakar det däremot och kreditspreadarna är på höga nivåer. Vi tycker inte att man skall köpa företagsobligationer brett i dagsläget och det finns risker av olika slag.

Sambandet mellan ekonomi och börs ger att ”börsen kommer att vända tidigare än ekonomin.”
”Vi kan få leva med skakiga marknader men det kommer en vändning och den kan komma snabbare än vad man tror.”

Den höga volatiliteten mäts bland annat av VIX-index som under gårdagen nådde upp till rekordhöga kapitulationsnivåer då indexet noterade över 80 för första gången sedan 2008.

VIX är ett mått från den amerikanska optionsbörsen i Chicago som mäter volatiliteten på optioner som har det breda amerikanska S&P 500-indexet som underliggande tillgång. Ju högre indexvärde, desto skakigare marknader.

Ovanstående är ett referat av dagens marknadskommentar som varje börsdag, under dessa tider av marknadsoro, ges till Carnegie Private Bankings kunder ca kl 16:00. Samtliga avsnitt hittar du genom att logga in på ditt Carnegie Online.


Lyssna på dagens marknadskommentar: