Rapportsäsong, Corona och bolag vi gillar

I veckans avsnitt av Omvärldspodden från Carnegie Private Banking gästas Henrik von Sydow av portföljförvaltaren Peter Nelson. De analyserar rapportsäsongen på Stockholmsbörsen och belyser de mest intressanta bolagen just nu, diskuterar Corona-virusets samt ger en uppdatering kring primärvalet.

Lyssna på avsnittet här:

Prenumerera på podden:

Itunes, Spotify Acast Soundcloud eller via vårt nyhetsbrev

1.       Centralbankerna – Vad kan vi förvänta oss framåt?

2.       Konjunkturbarometer från konjunkturinstitutet

3.       G20 – Vad ska investerare bevaka?

1) Virus på börsen – Hur ska investerare agera?

00:35 Corona – hur bedömer du att händelsel påverkar investerares riskaptitet just nu? 

01:40 Vilka typer av bolag/sektorer/regioner drabbas mest av den här det som händer nu?

03:03 Hur har börsen tidigare reagerat vid epidemier?

04:09 Hur ska privata investerare agera i detta läge? 

2) Rapportsäsong – Vilka bolag gillar vi?

05:03 Hur rapporternaperioden börjat? 

06:10 Vilka bolag har överraskat postivt och negativt? 

07:08 Bolag vi gillar

3) Omvärld 

08:15 Primvärval i USA

Viktig information

Detta material är sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank och innehåller ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer. Rekommendationerna och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Investeringsrekommendationerna har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder och senaste analyserna var:

Essity,  23 januari kl. 06:00

Sandvik, 13  januari kl. 18:39

AstraZenica 21 januari 06:19

Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta material är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 
Materialet får inte spridas utan tillstånd av Carnegie. Informationen riktar sig uteslutande till Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan, Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna information att själva informera sig om och iaktta dessa regler.
Potentiella intressekonflikter Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.
Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här: Essity, Sandvik, AstraZenica. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra urvalet av investeringsrekommendationerna i detta material har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.  

En ellef flera aktier som nämns återfinns i Carnegie Private Bankings portföljer: Svenska aktier, direktavkatning och AllCap.