Hur påverkar de allt svagare konjunktursignalerna investeringsmiljön?

Konjunktursoron sätter klorna i marknaden, avmattningen i världsekonomin blir allt tydligare och vi har sett viss oktoberfrossa på börserna. Vi tror inte på någon bred recession med det kraftiga räntestödet som råder, men räkna med en mer slagig börs framåt under hösten. Det menar Henrik von Sydow i senaste avsnittet av Omvärldspodden. 

1.       Centralbankerna – Vad kan vi förvänta oss framåt?

2.       Konjunkturbarometer från konjunkturinstitutet

3.       G20 – Vad ska investerare bevaka?

Vad triggar de negativa marknadsreaktionerna?

– Det är tydligt svagare konjunkturstatistik från flera länder samtidigt. Förra veckan uppmärksammade vi Tysklands svaga industribarometer, i tisdags svaga tyska PMI-siffor från industri, PMI-index mäter orderingång och produktions hos inköpschefer,  dessutom tydlig tysk smitta in i svensk industri.

– Vårt PMI-index föll kraftigt och dessutom samma trend hos amerikanska inköpschefer i industrin, ISM-index, som också indikerar inbromsning i USA, vilket är oroväckande. Det har vart ett bryskt uppvaknanden med breda nedgångar, riskaptiten hos investerare faller eller i varje fall tecken på osäkerhet.

Hur påverkar detta investeringsmiljön framåt?

– Riskerna är ju att den relativt snabba inbromsning vi ser i industrin i länder som USA och Tyskland och Sverige spiller över på tjänstesektorn som är en allt större del av ekonomin och att detta i sin tur spiller över på hushållen. Möjligen att vi ser tecken på stigande arbetslöshet, vilket vi har sett tecken på i Sverige, och då faller framtidstron när hushållen konsumerar mindre.

– Det finns förstås motkrafter till en svagare konjunktur. Det finns fortfarande medvind från både ECB och Fed, tillgången till likviditet är god. Det stärker hushållens konsumtionsmöjligheter framåt. Vi tror inte på någon bred recession utan snarare en avmattning. Kortsiktigt navigerar vi efter att det kommer vara svagt på börserna någon vecka till.

Vad ska investerare hålla koll på framåt?

– Rapportsäsongen drar igång på allvar i mitten av oktober och blir naturligtvis viktigt att hålla koll på. Dessutom blir makrostatisk också mer kritisk nu i den här miljön. Alla kommer tolka och söka svar på frågan hur djup sättningen blir i konjunkturen. Handelssamtalen mellan USA och Kina 10-11 oktober i Washington blir förstås viktigt att följa.

Lyssna på hela samtalet nedan:

Prenumerera på podden:

ItunesSpotify Acast Soundcloud eller via vårt nyhetsbrev