Attraktivt värderat tillväxtcase

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Fastighetsbolaget Nyfosa är en av våra tre aktiefavoriter i fastighetssektorn. Aktien fick precis som övriga sektorn mycket stryk i börsraset i våras, men har trots en fördubbling från kursbotten i mars en bit kvar till nivån före pandemin bröt ut. Bolaget är transaktionsintensivt och har under året avyttrat en del logistik- och kontorsfastigheter för att istället öka exponeringen mot samhällsfastigheter. Det utdelningsgrundande kassaflödet per aktie har ökat med hela 40 procent de senaste fyra kvartalen jämfört med samma period föregående år, väl över bolagets finansiella mål om 10 procent per år. Aktien är attraktivt värderad och vi ser cirka 30 procent uppsida i aktien.

Fastighetsbolaget Nyfosa är sprungen ur uppdelningen av Hemfosa för två år sedan. Samhällsfastigheterna stannade kvar i Hemfosa och resterande fastighetsbestånd hamnade i Nyfosa. Idag består fastighetsportföljen i Nyfosa främst av kontorsfastigheter i tillväxtkommuner och lager-/logistikfastigheter vid transportknutpunkter i Sverige, som tillsammans utgör drygt 80 procent av det totala fastighetsvärdet. Resterande del är handelsfastigheter och övriga fastigheter.

Nyfosas fastighetsbestånd är per sista september värderat till 28,6 miljarder SEK och kompletterades i tredje kvartalet med främst kontorsfastigheter i samband med förvärvet av en portfölj från SBB till ett värde om totalt 4,9 miljarder SEK. Beståndet är väl spritt över Sverige och de tre storstadsregionerna utgör 30 procent av fastighetsvärdet. Hyresgästlistan är väldiversifierad med endast ett fåtal dominerande hyresgäster. De tio största hyresgästerna står för cirka 14 procent av hyresintäkter och bland de största är bland annat Transportstyrelsen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, det vill säga skattefinansierad verksamhet.

Nyfosa har som uttalad affärsidé att ha ett opportunistiskt förhållningssätt och att vara aktiv på transaktionsmarknaden. Mycket riktigt har bolaget under årets tre första kvartal genomfört transaktioner för drygt 10 miljarder SEK. Innevarande kvartal har Nyfosa redan annonserat ett förvärv för cirka 2,5 miljarder SEK med hög andel skattefinansierade hyresgäster.

Sedan 26 oktober har Stina Lindh Hök, tidigare operativ chef på Nyfosa, tillträtt som ny vd efter Jens Engwall, som kvarstår som rådgivare och stor ägare i bolaget. Rapporten för det tredje kvartalet var bättre än förväntat med fortsatt stark tillväxt med stigande överskottsgrad. Nettouthyrningen var marginellt positiv och effekter från pandemin på hyresintäkterna var mycket begränsade, givet bland annat det diversifierade beståndet och lägre hyresnivåerna.

Vår bedömning är Nyfosa kan öka förvaltningsresultatet med 30 procent under 2020 och att bolaget kan nå ett förvaltningsresultat på 7 SEK per aktie 2021. Vi rekommenderar Köp med riktkursen 95 SEK. Det motsvarar en värdering på 13,5 gånger det operativa kassaflödet. Vår riktkurs baseras på substansvärdet (EPRA NAV) för 2025, som baseras på kassaflödesgenereringen fram till dess samt andra substansvärdeshöjande faktorer såsom projektinvesteringar, hyreshöjningar och förvärv. Vi förväntar oss även en utdelning på 2,8 SEK för 2020, motsvarande en direktavkastning på knappt 4 procent, vilket ger ytterligare stöd åt aktien.

Nyfosa – attraktivt värderat tillväxtcase i fastighetssektorn

 • En av våra tre favoriter i fastighetssektorn

 • Transaktionsintensivt bolag med fastighetsbestånd väl spritt över Sverige
 • Hyresgästlistan är väldiversifierad med endast ett fåtal dominerande hyresgäster
 • Rapporten för det tredje kvartalet var bättre än förväntat
 • Mycket begränsade effekter från pandemin på hyresintäkterna
 • Det utdelningsgrundande kassaflödet per aktie har ökat med hela 40 procent de senaste fyra kvartalen jämfört med samma period föregående år
 • Vår bedömning är Nyfosa kan öka förvaltningsresultatet med 30 procent under 2020
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 95 SEK, motsvararande en värdering på 13,5 gånger det operativa kassaflödet
 • Direktavkastning på knappt 4 procent ger ytterligare stöd

   Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

   Skriv upp dig här 


   Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 22 oktober kl.17:05.

   Viktig information

   Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

   Potentiella intressekonflikter

   Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

   Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.