Mekonomen – vinstutsikterna återspeglas inte i värderingen

Bilservicekedjan Mekonomen överraskade positivt i första kvartalet och aktien steg kraftigt efter en lång period av besvikelser. Den organiska tillväxten på 2 procent var ett fall framåt och rörelseresultatet mer än fördubblades jämfört med föregående år. Oron har delvis skingrats på de gamla kärnmarknaderna samt Danmark och Polen, där Mekonomen genomförde två stora förvärv förra sommaren.

Förvärven av danska FTZ och polska Inter-team har fördubblat Mekonomens omsättning. Tillsammans med kedjorna MECA, Mekonomen och Sørensen og Balchen utgör bolaget en av norra Europas största bilservicekedjor. Koncernen har egen grossistverksamhet, fler än 460 butiker och över 3 400 verkstäder vilka arbetar under koncernens varumärken. Försäljningen till företag står för över 90 procent av Mekonomens omsättning.

Mekonomen har valutamotvind, en hög skuldsättning, en svag historik och det är därför inte särskilt överraskande att värderingen framstår som pressad. Vad gäller skuldsättningen bör man ta hänsyn till att 2 miljarder SEK av nettoskulden härrör från nya redovisningsregler (IFRS16, leasingskulder) och inte räknas in i bolagets lånekonvenanter.

Carnegie Analys bedömer att det finns goda förutsättningar för stabil vinsttillväxt de närmaste åren, från såväl kostnadsbesparingar som intäktssynergier. Kostnadsbesparingsprogrammet som initierades i första kvartalet ska resultera i kostnadsreduceringar om 65 MSEK på årsbasis, varav 30 MSEK kommer att uppnås från och med det tredje kvartalet 2019. Full effekt uppnås från och med det fjärde kvartalet 2019. Dessutom tillkommer synergier från förvärvet av FTZ och Inter-Team och sammanslagningen av MECAs och Mekonomens centrallager i Sverige. Mekonomen bedömer att det finns årliga synergivinster på 100 miljoner SEK från och med 2021.

Sammantaget ger det stöd till att den justerade vinsten per aktie ökar med drygt 20 procent 2020 jämfört med 2018. Vår riktkurs 105 SEK baseras på en relativt försiktigt EV/EBITA-multipel om 10 gånger på vår prognos för 2019 (exkluderat 2 miljarder SEK i nettoskulden enligt ovan), eller motsvarande P/E-tal 9,5. Givet att den största delen av synergierna och besparingarna slår igenom 2020-2021, finns det fortsatt stor uppsida i aktiekursen om företagsledningen med vd Pehr Oscarson fortsätter den turnaorund som var synlig i första kvartalet. Vd har dessutom handlat aktier efter rapporten.

Mekonomen – vinstutsikterna återspeglas inte i värderingen (Köp, riktkurs 105 SEK)

 • Stark rapport för första kvartalet kan vara vändpunkt för bolaget och aktien
 • Viktig återhämning inom det största affärsområdet MECA/Mekonomen samt stor sekventiell förbättring av rörelsemarginalen i nyligen förvärvade FTZ
 • Kostnadsbesparingsprogram och intäktssynergier i de senaste förvärven ger stöd för en stabil vinsttillväxt de närmaste åren
 • Värderingen är attraktiv på ett justerat EV/EBITA 10, baserat på riktkursen 105 SEK
 • Mekonomen är en uppköpskandidat, inte minst av bolagets största ägare LKQ, en amerikansk bildelskedja som kom in som ny huvudägare efter Axel Johnson för knappt tre år sen

  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 3 maj kl. 6:18.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.