”Efter förtvivlans vinter”

Sällan har läget varit så ovisst och högteknologi så betydelsefullt. Efter månader av globala restriktioner släpps nu tyglarna successivt. Nedanstående text från Carnegie Private Bankings investeringschef Brian Cordischi återfinns även i vår senaste strategirapport. Du som kund hittar rapporten i sin helhet i Carnegie Online.

”Det var den allra bästa av tider, och det var den allra värsta. Det var ljusets årstid och mörkrets årstid, hoppets vår och förtvivlans vinter….” Så börjar Charles Dickens roman Historien om två städer. I dag handlar historien om två marknader. Affärer som bygger på omfattande sociala kontakter (tänk butikskedjor och reseföretag) kanske inte hittar tillbaka till 2019 års aktivitetsnivåer förrän det finns ett coronavaccin – vissa företag hotas av konkurs. Men hjulen snur­rar på hos bolag med begränsad social kontaktyta (som internetbaserade verksamheter) – vissa ser till och med nya tillväxtmöjligheter. Coronaviruset har tudelat börsen: De ”teflonskyddade” tech-aktierna är immuna och klättrar vidare, medan företag utanför tekniksektorn har smittats.

Osäkerheten förblir mycket hög. Få bolag lämnade resul­tatprognoser i sina Q1-rapporter. Makrostatistiken pekar på tvåsiffriga BNP-fall och exploderande arbetslöshetstal som inte skådats sedan 1930-talet. Om folkhälsokrisen be­står kan den utlösa en konkursvåg och långvarigt försvaga jobbmarknaden. Det politiska tempot är dock högt, man pumpar ut finanspolitiska stimulanser och centralbanker­nas stödköp är mer marknadspåverkande än någonsin.

Resor och underhållning tyngs längst: Warren Buffett har nyligen gjort sig kvitt alla flygbolagsaktier. Industrin får kostnader för coronarelaterade säkerhetsåtgärder och leveranskedjor kan behöva förändras. Å andra sidan flyttar handel och fysiska möten som läkarbesök och konferenser ut på nätet. Aktiviteten är hektisk inom biotech och hälsovård, som nu snabbutvecklar de läkemedel och vaccin som avgör hur vår framtid kommer att se ut.

Osäkerheten är inte bara hög, den är ”knightsk”*– pandemin har förlamat ekonomin och det är ont om hårda siffror att bygga analyser på. Troligen är minst två års vinster borta och trots att centralbankerna pressat diskonteringsräntan borde aktievärderingen ligga 15–20 procent lägre. Om pandemin långsiktigt påverkar världsekonomins strukturella tillväxt och de globala vinsterna kan dock en ännu lägre värdering bli motiverad.

Vid virusets entré i januari minskade vi vår aktievikt till neutral, och denna syn kvarstår. Hög volatilitet har gett flera viktiga tillfällen till ombalansering mellan aktier och räntor.

Vi har två nya temainvesteringar. Tech är glödhett och 5G utlöser nästa uppväxling av den digitala ekonomin. Vårens turbulens visar vikten av att diversifiera inte bara aktie-utan också ränteportföljen – vi presenterar idéerna i vår senaste strategirapport.

Hos Dickens tar giljotinen en av hjältarna. Men efter revolutionen kommer pånyttfödelse, lycka och välstånd.

Brian Cordischi Investeringschef, Carnegie

*Chicago-ekonomen Frank Knight skrev Risk, Uncertainty and Profit 1921.