”Tuffa beslut för fondbolag som stänger”

Det är fortfarande stökigt på marknaderna. Utdelningar ställs in, det är mycket varsel och det är ideliga återkommande händelser av extraordinär karaktär.

Räntemarknaden stökar.
Flera svenska fondbolag har under dagen meddelat om att de stänger framförallt företagsobligations- och räntefonder för handel. Anledningen är att man vill skydda fondandelsägarna då det för tillfället på grund av marknadssituationen på räntemarknaden inte är möjligt att räkna fram ett rättvist andelsvärde.

Man kan inte köpa, man kan inte sälja men värde finns kvar. ”Det är tuffa beslut för fondbolag som stänger.”

Lättnad att det görs åtgärder.
Centralbanker kommer nu med åtgärder som har syfte att förbättra företagens finansieringsmöjligheter och underlätta likviditet. Flera centralbanker kommer vara köpare av företagsobligationer, det kan ge stöd till marknaden.

Ovanstående är ett referat av dagens marknadskommentar som varje börsdag, under dessa tider av marknadsoro, ges till Carnegie Private Bankings kunder ca kl 16:00. Samtliga avsnitt hittar du genom att logga in på ditt Carnegie Online.

Lyssna på dagens marknadskommentar: