Börserna rusar men makrosignalerna är entydigt svagare

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver de finansiella marknaderna:

• Börserna rusar – redan flera årsavkastningar

• Dystrare konjunktur

• Stöd från centralbanker och handelsoptimism

• Svaga svenska bostadspriser

Börserna rusar – redan flera årsavkastningar

 • Hittills i år är Stockholmsbörsen upp över 12 procent och världsindex runt 15 procent  i svenska kronor – dvs man har fått över 2-årsavkastningar på 1,5 månad.
 • Positiva kommentarer kring handelssamtalen och stigande oljepris hjälper men framförallt är det Feds mjukare ton om en sannolik räntepaus som ger stöd.
 • S&P500 är bara 5,5 procent  från toppen 2018 – vi manar till försiktighet då konjunkturen och vinstutsikterna försämras.

 


Dystrare konjunktur

 • Makrosignalerna är entydigt svagare – även under förra veckan då börserna klättrade vidare uppåt. I USA försämras småbolagens optimism markant (se linje i grafen). I Europa faller industrins aktivitet (se staplarna i grafen) och Tyskland balanserar på gränsen till recession.
 • Lite positivare var dock Kinas handelsdata och kreditökning. Det bör dock noteras att båda dessa siffror, främst handeln, påverkas av det kinesiska nyåret. Denna vecka kommer nya industribarometrar


   

  Stöd från centralbanker och handelsoptimism

  • Handelssamtalen sker på hög nivå vilket är positivt – efter möten i Peking ska möten följa i Washington. Inga detaljer är kända och Trump har talat om att senarelägga deadline 2 månader från 1 mars.
  • Duvaktiga Fed-ledamöter ger redan signaler om mildare åtstramning. Även ECB-tal tyder på beredskap att stimulera med billiga banklån. Protokoll från Fed på onsdag och tal från Draghi på fredag.


   Svaga svenska bostadspriser

    

   • Svenska bostadspriserna steg i januari (Valueguard), dock bara 0,4 procent i Stockholm mot normala 3 procent. Lägre transaktionstakt ger osäkerhet och risk för fortsatta prisfall. Dessutom har Oscar Properties – byggare av unika bostäder i Stockholm – vinstvarnat igen.
   • Generellt har svenska konjunktursignaler varit svaga den senaste tiden – detaljhandeln, optimismen hos hushåll och hos företag. Tillväxtprognoserna för 2019 sänks nu snabbt – Riksbanken liksom Konjunkturinstitutet säger nu 1,3 procent. Inflationen (tisdag) är viktig för SEK.