I fokus handel, Fed och rapportsäsongen

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver de finansiella marknaderna:

• Handelsavtal – vilja men inga detaljer

• Fed – bekräftar att paus mer sannolik

• Kina – låg inflation, mer stimulanser?

• Vinstrevideringar – vart härnäst?

Handelsavtal – vilja men inga detaljer

 • Börsernas upprekyl fortsatte förra veckan på bred front. En faktor har varit att handelssamtalen har beskrivits av båda sidor i positiva ordalag och det verkar finnas en vilja att nå en överenskommelse på båda sidor. Xi för att ekonomin är svag, Trump för att börsen skakar (Kongressen vill dock vara tuff mot Kina).
 • En stötesten kan vara hur efterlevnaden ska garanteras. Tech-konlikterna kan behöva behandlas separat. Hög fart i processen är positivt, t.ex om samtal på hög nivå (Lightheizer & Liu He) skulle ske inom kort.


 

Fed – bekräftar att paus mer sannolik

 • Fed-signalerna i veckan har bekräftat att Fed blivit försiktigare. Protokollet från mötet den 19/12 visade att de redan då talade om de svaga marknaderna och att inflationen ger dem utrymme att avvakta.
 • Flera tal från Fed-ledamöter har också haft en försiktig ton  – trots den starka jobbrapporten. Räntepaus är möjlig men stimulanser känns avlägset.
 • Osäkerheten är stor. Feds gamla räntebana (dec) säger 2 höjningar i år och en höjning 2020, men marknaden tror Fed är klara och att en sänkning är mer sannolik än höjning i år.


    Kina – låg inflation, mer stimulanser?

    • Då ekonomin bromsar in och Xi politik verkar möta visst socialt motstånd så har ledningen i Kina kommit med en rad stimulansåtgärder – om än ingen ”big bang”.
    • Låg inflation öppnar för mer stimulanser. Kina kan använda både finanspolitiken och penningpolitiken. Den senare dröjer nog då räntan redan är låg och de nyss gett bankerna lättnader, men låg inflation öppnar för mer stimulanser.

     


    Vinstrevideringar – vart härnäst?

    • Vinstvarningarna fortsätter och kommer från olika sektorer. Idag inleds den amerikanska rapportsäsongen med bankrapporterna.
    • Viktig att följa blir vad analytikernas gör med vinstprognoserna. Fortsätter nedrevideringarna? (se ljusblå linje i grafen) Hur klarar börsen i så fall det?
    • Vi befarar fler besvikelser. Men samtidigt såg vi General Motors vara mer optimistiska, och Lennar i USA’s bostadssektor kom med försiktiga signaler men aktien steg.