Börspaus & blandade bolagsrapporter

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver de finansiella marknaderna:

• Börspaus efter upprekyl

• Besvikelse i barometrar

• Handelsavtal: Viktigt men otydligt

• Svensk detaljhandel dippar

Börspaus efter upprekyl

 • Många börser gjorde en paus under förra veckan efter en upprekyl på över 13% i S&P500 (i SEK) sedan botten i december. Bästa sektor var tech då vissa bolag steg över 10% på rapporterna.
 • Vissa bolag ger pessimistiska framtidsutsikter som giganten inom verktyg och infrastruktur Stanley Black & Decker, men även världens största tillverkare av datachip-maskiner, holländska ASML.

Besvikelse i barometrar

 • I förra veckan sänkte IMF sin prognos för världstillväxten till 3,5 procent och ECB var eniga att riskerna är på nedsidan men oeniga om hur temporärt det är.
 • Viktigare var dock att industribarometrarna var en stor besvikelse i både Europa, trots en liten rekyl i Frankrike efter protesterna, och i Japan, kanske är det Kina som bromsar hela Asien. Även den tyska barometerns IFO föll mer än väntat främst till följd av svagare framtidsförväntningar.


 

Handelsavtal: Viktigt men otydligt

 • Handelskriget ger inte bara direkta effekter som vikande containertrafik (se graf) utan gör också företag försiktigare. Samtalen mellan USA och Kina pågår men kommentarerna gör att marknaderna slängs mellan hopp och förtvivlan.
 • Börserna har redan stigit på förhoppningar om ett handelsavtal och vi tror att det krävs ett omfattande och trovärdigt avtal för att lyfta framtidstron, investeringsviljan och den globala handeln.


  Svensk detaljhandel dippar

  • Svensk ekonomi kommer att bromsa in markant under 2019. Från en BNP-tillväxt runt 3 procent mot 1,5-2 procent p.g.a svagare bostadsbyggande. Men även industribarometern har mattast av.
  • I fredags visade detaljhandelsförsäljningen en fortsatt inbromsning – främst inom sällanköpsvaror.
  • Denna vecka tung på statistisk globalt – med bland annat jobbrapport och industribarometer i USA.