Tilltagande oro …men allt är inte mörkt

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver de finansiella marknaderna:

• Reviderings- och marginaloro

• Konjunkturoro

• Techoro

•...men allt är inte mörkt

Reviderings- och marginaloro

 • Marknaden är orolig för framtida vinstutsikter. Allt fler bolag talar om marginalpress från olja och tullar, vissa nämner också lönekostnader och högre räntor.
 • Vinsttillväxten är OK, men prognoser sänks nu globalt och sentimentet (antal upp- resp. nedrevideringar) har försämras till lägsta nivån på 2 år (se graf). Notera dock att USA inte visar någon tydlig nedrevideringstrend.

 


 

Konjunkturoro

 • Många är oroliga för världskonjunkturen och cykliska sektorer har gått betydligt sämre än defensiva. Osäkerheten späds på av stora kursrörelser och av vinstvarningar främst inom fordon, industri och halvledare.
 • Visst är makrosignalerna mer spridda – där USA håller världen under armarna, medan utvecklingen är svagare i Asien och Europa, där tysk politisk risk nu adderas till Brexit och Italien. Dollarn går starkt vilket kan fortsätta att pressa tillväxtmarknader.


 

Techoro

 • Nu visar också techsektorn i USA, som varit börsens allt ensammare ledarsektor, viss svaghet. Dock inte i vinsterna, men i utsikterna. Fokus är stort på rapporterna och på investerarnas reaktioner – följ Facebooks resultat på tisdag och Apples på torsdag.
 • I Sverige har de flesta bolag rapporterat men endast hälften av bolagen i USA och Europa. 
  När ett bolag väl rapporterat kan också återköpen i USA komma igång och ge stöd.…men allt är inte mörkt

 • USA börsen är ned runt 10% sedan toppen den 20/9 och värderingarna har kommit ned även om vinstprognoserna är mer osäkra. Vi ser en korrektion ingen bear market då vi tror på en vinstnormalisering ingen kollaps.
 • Att Kina vill stimulera mer med lån till företag och lägre inkomstkatter är positivt. Notera också att tyska IFO-barometern, den mest följda i Europa, är OK och att svenska tillverkningsindustrin visar god optimism enligt Konjunkturinstitutets barometer.
 • Spännande med ISM-barometern och jobbrapporten i USA denna vecka. Kongressvalen den 6/11 och Feds möte den 8/11 blir också intressant för börsen i närtid.