10-årsräntan har nått den högsta nivån sedan 2011

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver de finansiella marknaderna:

• USA-räntan på väg mot 4%?

• Tillväxtmarknader i riskzonen

• Oljan på högre nivåer

• Mer inflationsdata i veckan

USA-räntan på väg mot 4%?

 • Amerikanska räntor stiger och 10-årsräntan har nått den högsta nivån sedan 2011. Orsaken är starka konjunktursignaler från servicesektorn och jobbmarknaden förra veckan. Feds uttalanden om stark ekonomi och fler räntehöjningar bidrog också liksom Amazons höjning av minimilönerna.
 • De konstgjort låga realräntorna har ökat men vi bedömer att räntan kan stiga mot 4% (nominellt, se graf) även utan inflationsoro.


 

Tillväxtmarknader i riskzonen

 • Stigande USA-räntor riskerar att sätta press på valutor och aktiemarknader på sårbara tillväxtländer (EM) – det har vi sett tidigare i år.
 • Sambandet mellan EM-börser och dollarn är just nu starkt. En USD som stiger och bryter viktiga motstånd (se grafen) är en risk mot tillväxtmarknader. Vi har endast övervikt Kina som är billigt efter fallet i år och de mindre korrelerade s.k. Frontier markets.Oljan på högre nivåer

 • En annan viktig trend är oljeprisets uppgång som nu drivs av ett allt lägre utbud då Irans export minskar mer än förväntat efter sanktionerna. Enligt Carnegies oljeteam så importerar även Kina och Indien mindre från Iran. OPEC har inte så mycket ledig kapacitet och USAs skifferoljeproduktion går aningen trögt mot vad som väntades vid ett högre oljepris.
 • Det sammantagna kostnadstrycket ökar – från oljan, räntor och tullar. Spännande att se vad bolagen säger i kommande rapporter.  Mer inflationsdata i veckan

  • I veckan får vi en rad inflationssignaler. Norge på onsdag, Sverige och USA på torsdag.
  • Riksbanken har sagt att nästa höjning blir 25 punkter och sannolikt i december eller februari, med vetskap om att kärninflationen är låg. Höga energipriser över en längre tid gör ofta att även kärninflationen kan börja stiga.
  • Notera att både Bank of England (i augusti) och Norges centralbank (i september) har höjt räntorna ganska nyligen.