Italien tänjer på gränserna i ny budget

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver marknaderna:

• Fed - håller fast vid tre höjningar 2019

Ny budget från Italien

• Nytt NAFTA-avtal närmare

• USA – stark industri och nya jobbsiffror

Fed – håller fast vid tre höjningar 2019

  • Fed höjde igen förra veckan och räntan är nu över inflationsmålet på 2%. De håller fast vid eventuellt en höjning till i år och 3 nästa år men marknaden prisar bara in 2-3 höjningar till fram till slutet av 2019.
  • Powell fick förvånande nog ingen fråga om den krympande balansräkningen. Men mindre stimulanser globalt 2019 ger sannolikt högre obligationsräntor och avtagande medvind för börsen.


 

Ny budget från Italien

  • Italiens nya regering har nu presenterat sin budget. De var ingen horribel budget men de tänjde på gränserna. Budgetunderskottet prognosticeras till 2,4% vilket är inom EUs ram på 3%.
  • Men marknaden reagerade negativt och bankaktier rasade då man väntat att finansminstern skulle hålla emot och hålla underskottet under 2%. Viktigt då potentiell tillväxt är mager. Oroande är också att pensionsreformen rivs upp. Bryssel ska ge sin kommentar i mitten av oktober.
  • Negativt vore om Bryssel reagerar starkt eller Italiens kreditbetyg sänks så de inte får vara kvar i ECB program (lång därifrån ännu). Vi har undervikt mot europeiska aktier till förmån för amerikanska.
Nytt NAFTA-avtal närmare

  • En lättnad är att Kanada nu sällat sig till handelsavtalet mellan USA och Mexiko – alltså en handelskonflikt mindre.
  • USAs syfte har varit att öka det amerikanska innehållet i bilar och att lyfta minimilönen i bilindustrin i dessa länder. Enighet har nu nåtts kring mjölkprodukter som var en stötesten mellan USA & Kanada. Återstår dock för nya kongressen att rösta igenom detta nya ”Nafta-avtal”.USA – stark industri och nya jobbsiffror

  • Konjunkturen i världen är mer spridd – USA är starkt, Europa och Asien svagare. Dagens färska ISM-barometer för amerikansk industri visar på fortsatt hög optimism och hög aktivitet. Detta trots många kommentarer om negativa effekter från tullar som ger högre kostnader och ökad osäkerhet.
  • Även hushållens optimism i USA är historisk hög och på fredag kommer jobbrapporten då vi kan få signaler om bristen på arbetskraft påverkar löneinflationen.