Börsen slår rekord – vad säger bolagen?

Vad har hänt? Börsen har stigit till nya rekordnivåer och många banker lyfter sina prognoser för var börsindex ska handlas i slutet av 2021. Samtidigt visar "rundabordsdiskussioner" med VD:ar i USA (US CEO Roundtable Q4 2020) att bolagen endast ser en BNP-tillväxt på låga 1,9 procent 2021 - hälften av konsensusprognosen som är 3,8 procent för USAs tillväxt nästa år.

Vad mer säger VD:arna? Bolagsledningar från över 200 bolag deltar i enkäten som gjordes de två sista veckorna i november. De svarar på frågor om de ekonomiska utsikterna 6 månader framåt – om läget är bättre eller sämre.

Flera är mer pessimistiska nu än i våras, men något mindre så än i tredje kvartalet. Hela 33 procent av VD:arna tror det dröjer till 2022 eller 2023 innan de är helt tillbaka från corona. I våras var denna andel 27 procent och i höstas 36 procent.

Samtidigt är de tre nyckelindexen klart bättre än i tredje kvartalet och två av dem är högre än normalt. Indexet för anställningsplanerna är i nivå med det historiska genomsnittet. Indexen för förväntad försäljning och planerade investeringar ligger över de historiska genomsnitten – mest så för investeringarna (se textsammanfattningen nedan).

Vilken är vår tolkning? Skillnaden mellan VD:arnas och bankekonomers BNP-utsikter är bekymrande. De låga BNP-förväntningarna känns dock väl försiktiga då respektive VD inte är så pessimistisk kring sin egen marknad. En låg tillväxtprognos kan också göra det lättare att uppmana till fler politiska åtgärder och stöd.

Den ökande optimismen vi ser i Roundtable (om det kommande halvåret) och framtidsfrågan i PMI-indexen (om det kommande året), som vi skrev om härom veckan, får stöd av s.k. hård data framtill oktober (faktisk aktivitet inte enkäter). Orderingången på kapitalvaror i USA pekar tydligt upp och är på högre nivåer än före corona. Går vi utanför USA ser vi hur orderingången till den verkstadstunga tyska industrin är stark och i Japan stiger efterfrågan på maskiner – och är nu högre än för ett år sedan. Detta tyder på framtidstro.

Framöver blir det avgörande om positiva vaccinnyheter fortsätter att lyfta framtidsoptimismen mer än vad restriktioner dämpar den.