Loomis – attraktiv värdering och en övertygande historik

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Kontanthanteringsbolaget Loomis är en av de aktier som har upplevt mycket turbulenta tider på Stockholmsbörsen under coronakrisen. Den 19 februari handlades aktien på 396 SEK, ganska nära kursrekordnivån 416 SEK från december. En månad senare, den 19 mars, kunde investerare köpa aktien för 151,5 SEK, motsvarande ett tapp på drygt 60 procent. Aktien har rekylerat upp med övriga börsen men är fortfarande ner 40 procent jämfört med före coronakrisen. Vår bedömning är att aktiemarknaden är för negativ, vilket har skapat ett attraktivt ingångsläge i aktien.

Anledningen till aktiemarknadens sura kursreaktion är oron kring de kortsiktigt kraftigt reducerade volymerna inom detaljhandeln med tillhörande kontanthandel. Under första kvartalet i år var påverkan av pandemin på Loomis dock begränsad, framför allt i USA. Under april ökade de negativa effekterna från pandemin och intäkterna var cirka 25 procent lägre jämfört med april 2019. Efter det initiala branta fallet har det sedan hållit sig på den nivån under april enligt vd Patrik Anderssons uttalande vid kvartalsrapporten i början av maj.

Tappet var större i Europa än i USA, där nästan alla ekonomier stängde ner relativt koordinerat. Omsättningsmässigt hämtar Loomis hem drygt hälften från Europa och resterande delen från USA. Lönsamhetsmässigt presterar USA bättre än Europa med nivåer kring 15 procent EBITA-marginal jämfört med 10 procent. Högre intäkter från det egenutvecklade Safepoint-konceptet (deponering av kontanter i slutna enheter för registrering och säker förvaring i butiken), en mer lönsam kundportfölj och effektiviseringsprogram ligger bakom den högre lönsamheten i USA.

Samtidigt som volymerna har fallit kraftigt i vissa delar av detaljhandeln så har Loomis sett ökade intäkter inom livsmedelshandel och tjänster för uttagsautomater. För att kortsiktigt parera intäktsbortfallet har Loomis skjutit fram ett antal investeringar och minskat lönekostnaderna, som är en stor rörlig kostnad. Loomis är nettoskuldsatta men har en stark finansiell ställning och god likviditet.

Loomis är ett kvalitetsbolag som nästan fördubblat vinsten linjärt de senaste fem åren. Bolaget har lyckats väl med att transformera bolagets tjänster i takt med att kontanthanteringsmarknaden förändras. Loomis stabila tillväxt och ökade lönsamhet de senaste åren har understötts av en stark outsourcingtrend hos banker och detaljhandlare, för såväl värdetransport- som kontanthanteringstjänster. Nästa outsourcingvåg innefattar hantering av fysisk utländsk valuta och helhetsuppdrag för uttagsautomater.

Loomis har varit en stabil utdelare historiskt och delat ut kring 50 procent av vinsten. I år har dock styrelsen beslutat om att dra tillbaka tidigare kommunicerade förslaget för 2019 om 11 SEK per aktie. Om utdelningen skjuts fram ett år motsvarar det en direktavkastning på 4,5 procent.

Det finns redan tecken på att Loomis tack vare sin finansiella styrka och marknadsposition har tagit marknadsandelar i den nuvarande krisen. Vår bedömning är att den trenden fortsätter de närmaste åren och ger stöd åt högre lönsamhet och vinsttillväxt. Loomis har attraktiva defensiva kvaliteter och en övertygande historik, vilket bör premieras mer av aktiemarknaden. Vår riktkurs 300 SEK motsvarar EV/EBITA 10,5x vår prognos för 2021. Det är en relativt konservativ multipel och helt i linje med bolagets genomsnittliga historik de senaste tio åren.

   Loomis – attraktiv värdering och en övertygande historik (Köp, riktkurs 300 SEK)

    

   • Kontanthanteringsbolag med hälften av omsättningen i Europa respektive USA
   • Stabil tillväxt och stigande lönsamhet sedan många år tillbaka
   • Kortsiktigt drabbad av stora volymtapp inom detaljhandeln på grund av nedstängda ekonomier
   • Ökade intäkter inom livsmedelshandel och tjänster för uttagsautomater
   • Stor andel rörlig kostnad i form av lönekostnader gör bolaget relativt flexibelt
   • Stark finansiell ställning och god likviditet
   • Gynnas av outsourcingtrend hos banker och detaljhandlare
   • Kvalitetsbolag som historiskt delat ut drygt 50 procent av vinsten
   • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 300 SEK, motsvarande EV/EBITA 10,5x vår prognos för 2021.

   Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

   Skriv upp dig här 


   Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 8 maj kl.07:06.

   Viktig information

   Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

   Potentiella intressekonflikter

   Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

   Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.